Arrangementer

Hortens arrangementer er din genvej til faglig opdatering kombineret med muligheden for at møde andre aktører inden for din branche.

Se de aktuelle arrangementer herunder.

Vi går i dybden med den mere avancerede del af selskabsretten og ser på muligheder og faldgruber.

Dato og tid: 26. februar 2018 kl. 8.30 - 12.30

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi afholder nu også vores seminar i Jylland, hvor du kan få indblik i de regler og den retspraksis, der er gældende på området for køb og salg af forurenede ejendomme.

Dato og tid: 27. februar 2018 kl. 12.00 - 15.00

Sted: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding

Bliv klædt på til at gennemføre optimale udbudsprocesser. Vi giver dig en grundig gennemgang af de mest relevante udbudsretlige regelsæt og praksis.

Dato og tid: 27. februar 2018 - 8. maj 2018

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Få styr på statsstøttereglerne og bliv skarp til at bruge dem i praksis.

Dato og tid: 5. marts 2018 kl. 9.00 - 16.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Første onsdag i hver måned inviterer advokaterne Line Markert og Rikke Søgaard Berth til virtuel morgenkaffe, når de afholder webinar om aktuelle kommunal- og forvaltningsretlige emner. Den 7. marts handler det om socialøkonomiske virksomheder.

Dato og tid: 7. marts 2018 kl. 8.30 - 9.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi uddyber sammen med Michael Nymark Rasmussen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, styrelsens rapport 'Danske klagesager om udbud'.

Dato og tid: 7. marts 2018 kl. 9.00 - 11.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Den 25. maj 2018 træder persondataforordningen i kraft, og alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal være klar til de nye regler – også i relation til medarbejderforhold.

Dato og tid: 8. marts 2018 kl. 13.00 - 16.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Få indblik i reglerne om støtte til erhvervsudviklingsaktiviteter, herunder samspillet mellem erhvervsfremmeloven, kommunalfuldmagten og statsstøttereglerne.

Dato og tid: 12. marts 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

I samarbejde med repræsentanter fra Kystdirektoratet og Niras gennemgår vi nyeste lovgivningsmæssige ændringer og kommende tendenser på kystsikringsområdet.

Dato og tid: 13. marts 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

I forlængelse af de tidligere afholdte kommunedage om forholdet mellem embedsmænd og politikere og om kommunalvalget 2017, retter vi nu fokus mod kommunernes erstatningsansvar. Vi har inviteret Jens Møller, kommitteret ved Folketingets Ombudsmand, Peter Pagh, professor ved Københavns Universitet og Søren Seerup, dommer ved Retten i Lyngby til at holde oplæg.

Dato og tid: 14. marts 2018 kl. 9.00 - 16.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Folketinget har fremsat lovforslag til en ny ferielov. Hør om lovforslaget og få Hortens bud på konsekvenserne af den kommende lovgivning.

Dato og tid: 15. marts 2018 kl. 8.30 - 11.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi giver et overblik over kommunens rolle i relation til forsyningerne, og vi kommer med vores bud på det gode samarbejde mellem kommune og forsyning.

Dato og tid: 15. marts 2018 kl. 13.00 - 16.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Bliv klar til de nye regler, når vi gennemgår, hvilken betydning den nye persondataforordning og lovforslaget til databeskyttelsesloven har for forsyningsvirksomheder.

Dato og tid: 20. marts 2018 kl. 9.00 - 16.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Flere kommuner har stigende fokus på at fremme socialøkonomiske virksomheder – men hvad skal man være særligt opmærksom på?

Dato og tid: 22. marts 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi gennemgår de konkurrenceretlige rammer for arbejdet med transaktioner og M&A.

Dato og tid: 23. marts 2018 kl. 8.30 - 11.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Arbejder du med kommunale selskaber i din hverdag? Så kan vores kursusrække være noget for dig.

Dato og tid: 5. april 2018 - 3. maj 2018

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Få overblik over rammerne for kommunal garantistillelse for virksomheders lån og gode råd til, hvordan kommunale lånegarantier håndteres i praksis.

Dato og tid: 9. april 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi ser på, hvordan kommuner administrerer brugen af offentlige og private veje til andre formål end trafikale.

Dato og tid: 12. april 2018 kl. 9.00 - 11.30

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi giver dig et overblik over de juridiske og adfærdsvidenskabelige reguleringsmekanismer, der kan tages i brug, når udsatte boligområder skal transformeres. Der vil bl.a. være indlæg fra adfærdsforsker Mikkel Holm Sørensen fra rådgivningsvirksomheden /KL.7.

Dato og tid: 13. april 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi gennemgår de elementer, man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med byudviklingsprojekter.

Dato og tid: 18. april 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi giver dig et overblik over forløbet ved en rekonstruktion og de efterfølgende konsekvenser.

Dato og tid: 18. april 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi sætter fokus på ansvar, risici og faldgruber, når der træffes afgørelser om forbud eller påbud i planlovssager.

Dato og tid: 19. april 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi har fokus på den delegerende bygherremodel og nyheder og tendenser inden for alment byggeri. Bemærk ny dato.

Dato og tid: 20. april 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Få indblik i udfordringerne forbundet med sager om mellemkommunal refusion.

Dato og tid: 23. april 2018 kl. 13.00 - 16.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi gennemgår en række konkrete eksempler og inddrager deltagerne i en diskussion af muligheder og dilemmaer i forbindelse med håndtering af byggemodningssager.

Dato og tid: 24. april 2018 kl. 9.00 - 11.30

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Få overblik over de vigtigste elementer i et it-udbud.

Dato og tid: 3. maj 2018 kl. 10.00 - 16.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Få styr på kontraktgrundlaget ved offentlige udbud.

Dato og tid: 7. maj 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Hør om de særlige betingelser, der gælder ved håndtering af inddrivelse og insolvensretlige problemstillinger i Grønland. Hør bl.a. indlæg fra Peter Schriver, partner hos Nuna Advokater.

Dato og tid: 8. maj 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi gennemgår de forskellige muligheder for strukturering af ejendomstransaktioner med fokus på moms og tinglysningsafgift.

Dato og tid: 9. maj 2018 kl. 9.00 - 10.30

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Få overblik over mulighederne for at give offentlig støtte til kultur og sport.

Dato og tid: 17. maj 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Vi gennemgår de retlige rammer for, hvordan kommunen bør håndtere konkurser i plejesektoren.

Dato og tid: 22. maj 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Bliv opdateret på seneste nyt på miljørområdet på vores halvårlige seminar.

Dato og tid: 8. juni 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Få et brush-up på de nødvendige værktøjer til at behandle forskellige typer af begæringer om aktindsigt.

Dato og tid: 12. juni 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Arrangementet er for dig, der arbejder med miljøretten og ønsker at blive opdateret på seneste nye regler, afgørelser og tendenser inden for retsområdet.

Dato og tid: 12. juni 2018 kl. 10.30 - 14.00

Sted: Konferencecentret Stakladen, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C

Bliv opdateret på seneste nyt inden for ansættelsesretten.

Dato og tid: 13. juni 2018 kl. 8.30 - 11.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Få overblik over de væsentligste ændringer af AB-reglerne efter revisionen, der forventes gennemført i maj 2018.

Dato og tid: 20. juni 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.