Horten inviterer i samarbejde med Viborg Kommune til Almenboligernes dag. Den almene boligsektor arbejder i stigende grad sammen med private aktører, hvilket stiller stadig større krav til strukturering af samarbejdet og tilrettelæggelse af kontrakter i såvel nybyggeri som renoveringssager.

Sammen med Viborg Kommune sætter vi fokus på den delegerede bygherremodel, som danner rammen for samarbejdet mellem den almene boligorganisation og den private aktør i byggeprojekter med blandede boligformer.

Du kan bl.a. høre om:

  • Anvendelsesområdet for den delegerede bygherremodel og strukturering af aftalegrundlaget mellem den almene boligorganisation og den private aktør
  • Seneste erfaringer med den delegerede bygherremodel og fleksible udbudsformer
  • Håndteringen af kommunale ønsker til byudvikling i samarbejdet mellem den almene boligorganisation og private aktør, herunder planmæssige krav til fælles adgangsveje, fælles parkering og friarealer i byudviklingsområder med både almene og private interessenter
  • Mulighederne for optimering og konvertering af almene friarealer til anden anvendelse, herunder fortætning og videreopdeling af almene arealer samt tilsynets rolle i den forbindelse
  • AB18 – revisionen af AB-systemet
  • Nyheder og seneste tendenser af betydning generelt for alment byggeri, herunder nye regler for finansiering af den almene sektor og regeringens ghettoudspil

Vi opfordrer til aktiv deltagelse og modtager meget gerne eventuelle forslag til emner, som ønskes behandlet på arrangementet. Henvendelse kan ske pr. mail til senioradvokat Anne Louise Haack Andersen ala@horten.dk.

MÅLGRUPPE

Ansatte i almene boligorganisationer, forretningsførerorganisationer og kommuner, som beskæftiger sig med alment byggeri, udbud og planretlige forhold.

Kontakt

BA.jur. Frederik Vigand Svendsen

Oplægsholdere

Thomas Krucov Jensen

Partner

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Anne Louise Haack Andersen

Senioradvokat