Hvad må veje bruges til?

I samarbejde med Kolding Kommune ser vi på, hvordan kommuner administrerer brugen af offentlige og private veje til andre formål end trafikale.

Offentlige veje og private fællesveje er først og fremmest færdselsarealer. Det vil sige, at f.eks. biler, cykler og fodgængere skal kunne benytte vejene til at komme frem. Men vejene tjener også andre, offentlige og til dels private formål f.eks.:

  • Parkering af biler og cykler mv.
  • Opstilling af containere, stilladser og andet materiel
  • Udeservering for restauranter og caféer
  • Opstilling af salgsboder (stadepladser)
  • Afholdelse af arrangementer, koncerter mv.

Vejlovgivningen og færdselsloven regulerer i et vist omfang, hvordan vejene må benyttes. Men meget er overladt til den kommunale vejmyndigheds nærmere bestemmelse og administration.

Vi gennemgår regler og praksis og kommer med forslag til emner, man kan overveje at indarbejde i et administrationsgrundlag.

MÅLGRUPPE

Jurister og andre medarbejdere i kommunale vejafdelinger og andre, der beskæftiger sig med anvendelse af veje og offentlige rum.

Kontakt

BA.jur. Christine Rønbøg Secher
Sekretær Lene Hofmeister

Oplægsholdere

Tue Trier Bing

Advokat