onsdag den 13. december 2017 kl. 12.00 - 15.00

Kommunalfuldmagts­reglerne i praksis

Vi tager fat i udviklingen i forhold til kommunalfuldmagtens grænser. Vi vil have særligt fokus på udfaldet af analysen af fair og lige konkurrence samt overvejelserne om at lovfæste dele af kommunalfuldmagten.

Baggrunden for seminaret er regeringens servicetjek af grænserne for det offentliges mulighed for at drive erhvervsvirksomhed. Servicetjekket er iværksat for at sikre, at private virksomheder ikke udsættes for ulige konkurrence fra offentlige myndigheder. Udfaldet af servicetjekket er på tidspunktet for print af dette katalog ikke kendt, men det vil kunne betyde en lovfæstelse og evt. skærpelse af betingelserne for kommunernes erhvervsvirksomhed, nye regler om beregning af kontrolbud samt oprettelsen af en samlet klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet.

Vi gennemgår også kommunalfuldmagtens grænser i øvrigt og giver dig en opdatering i forhold til nyere praksis på området med afsæt i cases om bl.a. støtte til sport og kultur, udviklingsprojekter med private mv. Deltagerne er velkomne til at medbringe cases fra det daglige arbejde i kommunen.

Målgruppe

Kommunale medarbejdere, særligt jurister, sagsbehandlere og ledere.

Kontakt
BA.jur. Christine Rønbøg Secher

Dato
Onsdag den 13. december 2017 kl. 12.00 - 15.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.