Få indblik i de juridiske forhold, der har betydning for samarbejdet mellem kommunerne og de selvejende institutioner.

Samarbejdet mellem kommunerne og de selvejende institutioner kan give anledning til en række juridiske udfordringer. Det gælder f.eks. i relation til, hvor lidt og hvor meget kommunerne må bestemme over den selvejende institutions organisering og drift via driftsoverenskomsten .

I nogle tilfælde kan det også være uklart, hvilke regler der gælder i den økonomiske relation mellem kommunen og den selvejende institution og i forbindelse med køb af ydelser.

Spørgsmålet om ophør af samarbejdet med en selvejende institutions kan tilsvarende give anledning til en række juridiske overvejelser, herunder om ejerskab til institutionens aktiver.

Vi vil bl.a. komme omkring følgende emner:

  • Hvad kendetegner en selvejende institution?
  • Udarbejdelse og ændring af driftsoverenskomster
  • Tilsyn
  • Statsstøtte og udbud
  • Relevant praksis

MÅLGRUPPE

Medarbejdere i kommuner.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

BA.jur. Jeppe Malinowski
Sekretær Lene Cwarzko

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Lisbet Vedel Thomsen

Senioradvokat

Malene Graff

Specialistadvokat