Vi giver gode råd til, hvordan du som ordregiver kan købe ind hos lokale leverandører.

Vi gennemgår de relevante udbudsretlige regler og sætter fokus på de særlige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med indkøb hos lokale leverandører. Vi kommer bl.a. med tips til, hvordan du som ordregiver – inden for udbudslovens rammer – kan tilgodese lokale leverandører og SMV’er. Kurset fokuserer også på de praktiske rammer for lokal handel, herunder hvordan Processios indkøbsplatform Comdia kan indgå i og lette udbudsprocessen.

PROGRAM

13.00-13.10: Velkomst v/Casper Helbo-Nielsen, Processio og Andreas Christensen, Horten

13.10-14.00: Praktisk håndtering af lokalt indkøb v/Casper Helbo-Nielsen, Processio

  • De samfundsmæssige og forretningsmæssige gevinster for kommunen
  • Praktisk håndtering af ligebehandling og gennemsigtighed – hvad skal kommunen være opmærksom på?
  • Få overblik over egen indkøbsadfærd og lokale indkøb – hvordan kan kommunen bruge denne viden?

14.00-14.20: Pause

14.20-14.50: Praktiske erfaringer fra Odense Kommune (v/Rikke Iversen, Odense Kommune)

  • Konkrete tips, tricks og erfaringer

14.50-15.50: De juridiske rammer for lokalt indkøb v/Andreas Christensen, Horten

  • Indkøb under EU-tærskelværdierne og reglerne for decentrale enheders indkøb
  • Hvordan kan kommunerne tilgodese lokale leverandører og SØV’er?
  • Juridiske udfordringer og særlige opmærksomhedspunkter
  • Brug af persondata ved anvendelse af indkøbssystemer

15.50-16.00: Afrundning og spørgsmål


Målgruppe

Arrangementet er åbent for alle men er målrettet offentlige ordregivere, der ønsker at købe ind hos lokale leverandører.

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Casper Helbo-Nielsen

Administrerende direktør, Processio ApS

Rikke Iversen

Chefkonsulent, Odense Kommune