mandag den 23. april 2018 kl. 13.00 - 16.00

Mellemkommunal refusion

Få indblik i udfordringerne forbundet med sager om mellemkommunal refusion.

Når en socialt udgiftskrævende borger flytter fra én kommune til en anden, kan der opstå tvivl i forhold til, hvilken kommune der skal betale udgifterne for borgeren. Svaret kan være millioner værd, og på grund af tvivl om fortolkning af lovgivningen ender sagerne jævnligt i retten.

Reglerne om mellemkommunal refusion findes i den sociale retssikkerhedslov §§ 9-9c. Nogle regler er objektive, hvorimod andre er mere skønsmæssigt formulerede (medvirkensreglerne). Medvirkensreglerne tilsigter at balancere hensynet til på den ene side opholdskommunekriteriet, og på den anden side et ønske om at sikre kommuner mod andre kommuners eksport af sociale klienter. Derudover sigter disse regler også mod beskyttelse af kommuner, der huser institutioner for personer med behov for social støtte.

Horten har lang erfaring med retssager om mellemkommunal refusion og har repræsenteret en kommune i en principiel sag om lovens medvirkensbegreb, hvor Højesteret afsagde dom i september 2017. Erfaringerne fra denne sag vil derfor indgå i seminaret.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuners social- og økonomiforvaltninger.

Forplejning

Der serveres frokost og kaffe/te til arrangementet.

Kontakt
BA.jur. Jeppe Malinowski

Dato
Mandag den 23. april 2018 kl. 13.00 - 16.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.