Få et kort overblik over miljøoplysningsloven og lær at anvende den korrekt.

Miljøoplysningsloven har til formål at sikre en øget offentlig adgang til og formidling af miljøoplysninger. Den går ofte under betegnelsen "den glemte lov om aktindsigt", da man oftest forbinder aktindsigt med offentlighedsloven. Kender man til miljøoplysningsloven og kan man anvende den korrekt, kan man opnå en effektiv sagsbehandling af aktindsigtssager og undgå at bruge ressourcer på klagesager.

Vi giver dig et overblik over miljøoplysningslovens regler, herunder:

  • Hvornår finder loven anvendelse?
  • Overblik over lovens hovedregler og undtagelser
  • Tips og tricks til sagsbehandlingen

Vi inddrager løbende forskellige konkrete cases.

MÅLGRUPPE

Ansatte i offentlige myndigheder og virksomheder, som er omfattet af reglerne om aktindsigt, herunder reglerne om aktindsigt i miljøoplysninger.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

Stud.jur. Emma Sophie Bruun
Sekretær Lene Cwarzko

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Mia Ceric

Advokat