torsdag den 21. september 2017 kl. 13.00 - 16.00

Offentlige myndigheders samarbejde med andre

Vi opridser og gennemgår de typiske modeller for samarbejder, som kommuner indgår i. Specialkonsulent Thor Rasmussen fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning vil supplere med konkrete erfaringer om samarbejde med eksterne aktører og håndteringen af kommunens ejerskab af selskaber.

Alle kommuner har mere eller mindre formaliserede samarbejder med andre kommuner, offentlige virksomheder eller private. Også regionerne og staten er involverede i en række samarbejder af relativ formel karakter. Indhold og vision for samarbejdet har stor betydning for, hvordan det enkelte samarbejde kan organiseres bedst muligt.

Vi bruger en eftermiddag på at give et overblik over de typiske modeller for samarbejder, kommuner indgår i, og gennemgå nogle centrale spørgsmål, hvis svar kan være afgørende for valget af den rette samarbejdsform:

  • Hvorfor samarbejde? Målet med samarbejdet har stor betydning for valget af organiseringsform. Vi drøfter, hvilken betydning målet med samarbejdet har ved valget af organiseringsformer.
  • Hvad er værd at undersøge før et samarbejde? Kommunen bør gøre sig tanker om den langsigtede vision for samarbejdet, dets udvikling, mulighederne for afvikling mv.
  • Hvordan er økonomien i samarbejdet? Skal der indskydes kapital, eller skal hver deltager alene bidrage med egne timer?

For at give jer de bedste redskaber til at vælge organiseringsform, vil vi belyse de særlige karakteristika for følgende organiseringsformer:

  • Samarbejdsaftaler
  • § 60-fællesskaber og andre interessentskaber
  • Aktieselskaber og andre kapitalselskaber
  • Fonde og foreninger

Undervejs gennemgår vi en række cases, som beskriver de overvejelser og udfordringer, som kommuner typisk løber ind i før og efter etableringen af et offentligt samarbejde. Hertil vil specialkonsulent Thor Rasmussen fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning supplere med konkrete erfaringer med kommunens samarbejde med eksterne aktører og med håndteringen af ejerskabet af selskaber.

MÅLGRUPPE

Kommunale og regionale jurister og projektledere, som organiserer og etablerer samarbejder med andre kommuner eller private samt chefer og medarbejdere, der direkte eller indirekte er involverede i kommunens eller regionens samarbejder med andre.

Ekstern oplægsholder

- Thor Rasmussen, specialkonsulent, Københavns Kommunes Økonomiforvaltning

Kontakt
Stud. jur. Anders Jensen

Dato
Torsdag den 21. september 2017 kl. 13.00 - 16.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.