mandag den 26. februar 2018 kl. 8.30 - 12.30

Tour de force i selskabsretlige muligheder og faldgruber

Er de mere avancerede aspekter af selskabsretten en del af din værktøjskasse? Vi sætter fokus på muligheder og faldgruber.

Seminaret vil i høj grad inddrage seminarets deltagere, og vi vil bl.a. foretage nedslag i følgende emner:

 • Generalforsamlings- og bestyrelsesbeslutninger, kompetenceafgrænsning og vedtagelsesmajoritet
 • Bestyrelsens honorering, forskelsbehandling og usædvanlige honorarer
 • Udlodning og udlån af selskabets midler
 • Gaver
 • Transaktioner med selskabsdeltagere
 • Muligheder ved aktieklasseopdeling (præferencestilling samt indflydelse)
 • Selskabets køb (og salg) af egne kapitalandele
 • Kapitalforhøjelser, fejlkategorisering, tegning med forbehold, ansvar og kompensation ved garantisvigt
 • Kapitalnedsættelse, herunder i værdier og rettede nedsættelser
 • Anden justering af ejerforhold, f.eks. anvendelse af optioner, warrants, konvertible lån samt indløsning, herunder tvangsindløsning og haircut model
 • Grænserne for selskabets involvering ved salg af kapitalandele i selskabet, herunder bonus til ledelsesmedlemmer og om selskabet kan afgive WI-forsikrede garantier (selvfinansiering)

MÅLGRUPPE

Investorer, bestyrelsesmedlemmer, direktører, virksomhedsjurister og andre i kapitalselskabers ledelseslag, som skal manøvrere inden for de selskabsretlige regler.

Forplejning

Der serveres morgenmad kl. 8.30 og en let frokost fra kl. 12.30.

Kontakt
Sekretær Aase Jensen

Dato
Mandag den 26. februar 2018 kl. 8.30 - 12.30

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Oplægsholdere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.