onsdag den 1. november 2017 kl. 9.00 - 16.00

Train-the-trainer – grundlæggende persondataret

Bliv klar til at være din organisations ekspert i de nye regler i persondataforordningen med et grundlæggende todages kursus.

Alle ansatte i organisationer, som behandler persondata, skal senest den 25. maj 2018 og løbende herefter instrueres i, hvordan de må behandle persondata.

Kurset henvender sig til dig, som skal være persondata-ekspert i din organisation og/eller som skal undervise kollegaer i, hvordan persondata skal og kan behandles. Det er også for dig, der skal deltage i implementeringen af de nye regler på anden måde, eller dig som ønsker et mere dybdegående indblik i reglerne for behandling af persondata.

Over et todages kursus får du en grundlæggende indsigt i persondataretten. Derudover gennemgår vi de nye regler i persondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018. Ligeledes gennemgår vi udkastet til databeskyttelsesloven, som forventes fremsat som lovforslag i oktober 2017, og som skal gælde fra 25. maj 2018. Vi inddrager desuden relevant praksis fra Datatilsynet, EU-Domstolen og nationale domstole.

En del af kursets dag 2 vil blive opdelt på offentlig og privat sektor. For den private sektor vil krydsfeltet til markedsføringsretten bl.a. blive gennemgået.

Program

Kurset omfatter bl.a. følgende emner og deres praktiske håndtering:

 • Anvendelsesområde og grundbegreber
 • Lovlig behandling af personoplysninger
  - Grundprincipperne for behandling
  - Hjemmelskravet
  - Overførsel til tredjeland
 • Den registreredes rettigheder
  - Indsigelse- og indsigtsret, berigtigelse og sletning
  - Gennemsigtighed, dataportabilitet og profilering
  - Nationale begrænsninger
 • Forpligtelser for dataansvarlig og databehandler
  - Behandlingssikkerhed
  - Sikkerhedsbrud
  - Dokumentation og accountability
  - Risiko- og konsekvensanalyse
  - Databeskyttelsespolitik
  - Databehandleraftaler
  - Databeskyttelsesrådgivere (DPO)
  - Privacy by design og privacy by default
 • Behandling af persondata om ansatte
 • Sanktioner og tilsyn
 • Compliance-proces

Målgruppe

Alle, som har behov for et mere grundlæggende indblik i persondataretten for at kunne være med til at sikre overholdelse heraf i egen organisation, eller som blot ønsker et dybdegående indblik i reglerne. Derudover er kurset også relevant for DPO’er (data protection officers).

Praktisk

Kurset løber over to dage - den. 1. og 3. november. Begge dage fra kl. 9.00-16.00.

Kontakt
Sekretær Jette Nim Larsen

Dato
Onsdag den 1. november 2017 kl. 9.00 - 16.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.