Transformation af udsatte boligområder

Hvordan kan boligområder med betydelige sociale problemer omdannes til stærke kvarterer for nuværende beboere og kommende generationer?

I Danmark er en række udsatte boligområder plaget af fysisk nedslidning og sociale problemer. Det har medført en stigende utryghed for beboere i og omkring boligområderne.

Moderne adfærdsvidenskab har kastet nyt lys på, hvordan mennesker tænker og handler, og hvordan adfærdsdesign kan anvendes til at skabe konkrete og målbare adfærdsændringer. Inkluderende byudvikling med fokus på tryghed har ligeledes vist positive effekter i forhold til transformation fra utryghed til social bæredygtighed.

Adfærdsforsker, direktør og Ph.d. Mikkel Holm Sørensen fra rådgivningsvirksomheden /KL.7 sætter fokus på adfærdsvidenskabelige indsigter og relevante indsatsområder.

Projektchef, byggeøkonom MDB og arkitekt MAA Esben Trier Nielsen og chef for Urbanisme, arkitekt Sissel Engblom, begge fra Link Arkitektur præsenterer forskellige perspektiver på, hvordan boligområder med betydelige sociale problemer kan omdannes, og hvordan arkitektur bl.a. kan indgå som en væsentlig faktor i forebyggelsen af kriminalitet.

Vi giver dig indblik i en bred vifte af de juridiske og praktiske reguleringsmekanismer samt adfærdsvidenskabelige og arkitektoniske værktøjer, der kan komme i spil i forbindelse med arbejdet med at transformere udsatte boligområder.

Hør bl.a. om:

 • Helhedsplaner
 • Fortætning
 • Genhusning/flytning/anvisning
 • Omdannelse af boliger til erhverv
 • Adfærdsregulering i beboergrupperinger
 • Praktiske erfaringer med omdannelse af boligområder
 • Relevant almenlejeretspraksis på området
 • Retspraksis vedr. udsættelser

MÅLGRUPPE

Ansatte i almene boligorganisationer, forretningsførerorganisationer, kommuner og ejendomsudviklere, som beskæftiger sig med almene boliger.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Eksterne oplægsholdere

 • Mikkel Holm Sørensen, adfærdsstrateg, ph.d., direktør, /KL.7
 • Esben Trier Nielsen, projektchef, byggeøkonom MDB og arkitekt, Link Arkitektur
 • Sissel Engblom, chef for Urbanisme og arkitekt, Link Arkitektur

Oplægsholdere fra Horten

Anne Louise Haack Andersen

Senioradvokat

Rune Halkjær Ebbesen

Senioradvokat