Få seneste nyt og indblik i de mere komplicerede problemstillinger inden for varmeforsyningsretten.

Vi gennemgår bl.a. vigtige afgørelser og udtalelser på varmeforsyningsområdet og samler op på, hvad der er sket siden de seneste ændringer i lovgivningen.

Du kan bl.a. høre om:

  • Tendenser i relation til prisdifferentiering og projektbekendtgørelse
  • Praktik ved skifte af varmekilde
  • Nyeste praksis om udtrædelsesgodtgørelse
  • Prisfastsættelse, herunder muligheden for at indregne underdækning baseret på aftalebestemt pris mv.
  • Substitutionspris for en aftager, hvor der er flere aftagere.

Målgruppe

Alle ansatte hos varmeforsyningsvirksomheder og affaldsvirksomheder samt ansatte i kommuner med ansvar for varmeforsyning og varmeplanlægning.

Kontakt

Sekretær Lene Cwarzko
BA.jur. Marie Adserballe Kristensen

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Rene Frisdahl Jensen

Specialistadvokat

Frida Keller Medic

Advokatfuldmægtig

Anne Christine Matzon

Specialkonsulent, Energistyrelsen