Den 1. januar 2012 træder den nye spillelov i kraft. Loven liberaliserer markedet for online spil i Danmark. Den nye spillelov regulerer også i visse henseender SMS-konkurrencer med overtaksering.

Liberalisering af markedet for online spil i Danmark

Efter 1. januar 2012 kan reguleringen af SMS-konkurrencer med overtaksering opsummeres som følger:

  • Alle konkurrencer, hvor der skal betales et indskud, kræver som udgangspunkt tilladelse fra Spillemyndigheden. For mindre virksomheder tilbydes en såkaldt indtægtsbegrænset tilladelse for virksomheder, der tjener under 1.000.000 DKK på de pågældende spil.
  • Der kan ikke gives licens til lotterier, men mindre lotteriet er almennyttigt.
  • Hvis deltagergebyret fra konkurrencerne ikke overstiger omkostningerne ved afholdelsen kræves ikke tilladelse. Et gebyr på 1-2 kroner vil normalt være et acceptabelt gebyr.
  • Konkurrencer hvor deltagergebyret ikke overstiger omkostningerne ved afholdelsen af konkurrencen kan udbydes uden tilladelse i TV- og radioudsendelser, såfremt konkurrencen kun udgør et mindre element af udsendelsen og tillægstakseringen ikke overstiger 5 kr. pr. telefonnummer pr. døgn. Udsendelsen må således ikke have som eneste formål at udbyde en konkurrence.
  • Hvis konkurrencen alene er baseret på færdighed kræves ikke tilladelse. Hvis en konkurrence ikke indeholder lodtrækning eller andre tilfælde-baserede elementer, vil den normalt ikke være omfattet af spilleloven. Spørgsmål i en sådan konkurrence må have en sådan sværhedsgrad, at ikke alle kan svare på dem. En konkurrence, hvor vinderen er den, der hurtigst svarer på en række spørgsmål, vil ofte være acceptabel. Modsat vil en konkurrence, hvor der trækkes lod blandt alle rigtige svar, kræve en licens, uanset svarenes sværhedsgrad. Det vil naturligvis altid afhænge af en konkret vurdering om en påtænkt konkurrence vil kræve en licens.
  • Rammeaftalen og bekendtgørelse om integreret taksering (tidligere 900-numre) ophæves ikke og beløbsgrænserne heri skal stadig overholdes. Det forventes dog, at der sker opdatering af satserne i Rammeaftalen med virkning for den 1. januar 2012.