Sommerhilsen fra Ansættelsesret

Sommerferieperioden nærmer sig, og i den forbindelse vil vi gerne ønske alle vores læsere en rigtig god sommer.

1. halvår af 2012 har budt på flere epokegørende afgørelser inden for ansættelsesretten, mens det har været et stille halvår inden for lovgivningsområdet – også på de områder, hvor det havde været forventeligt med ny lovgivning.

Blandt de emner, der har været fokus på, vil vi gerne i dette nyhedsbrev fremhæve afgørelserne vedrørende:

  • Fastholdelsesbonus
  • Erstatningsansvar efter markedsføringsloven
  • Godtgørelse for afskedigelse af gravid uanset manglende viden om graviditet
  • Omfanget af beskyttelse ved fertilitetsbehandling
  • Godgørelsesniveauet for overtrædelse af ligelønsloven

Afslutningsvis rundes af med bemærkninger om, hvilke emner der kan tænkes at komme i fokus i 2. halvår af 2012.

Dovnload Sommerhilsen

kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Partner