Finanstilsynet vil revidere den bekendtgørelse, som stiller krav til forsikringsmæglervirksomhederne om, hvilke oplysninger de skal indberette for kalenderåret 2013.

Finanstilsynet har for kalenderåret 2013 indført et nyt krav til de mæglere, som formidler livsforsikringer. Fremover skal de nemlig oplyse om, hvilke vederlag de har modtaget fra kunderne for efterfølgende administration og rådgivning om den enkelte kundes livsforsikringsordning.
Finanstilsynet har desuden oplyst, at de har planer om at indføre et yderligere krav, som får betydning for forsikringsmæglere, der formidler skadesforsikringer og/eller livsforsikringer. De skal nu oplyse, hvor kundernes forsikring var placeret før og efter et gennemført udbud.

Generelt om de årlige indberetningskrav

Forsikringsmæglervirksomheder skal hvert år indberette en række oplysninger til Finanstilsynet.
Dette indebærer blandt andet, at virksomheder, der formidler skadesforsikringer og / eller livsforsikringer, skal oplyse om de vederlag, som kun-derne betaler for rådgivning om, hvor kunderne skal placere deres forsikring.
Hertil kommer, at forsikringsmæglerne skal oplyse om de samlede præmiebeløb, som kunderne betaler til de forsikringsselskaber, hvori kundens forsikring er placeret, ligesom de skal indberette antallet af afsluttede udbud.

Hvornår og hvordan foregår indberetningen?

For kalenderåret 2013 skal oplysningerne indberettes til Finanstilsynet senest den 1. juni 2014.
Indberetningen sker elektronisk ved at anvende et særligt skema, som Finanstilsynet har udarbejdet.

Finanstilsynet har offentliggjort information om de nye krav til indberetningen for 2013 i forbindelse med deres redegørelse for markedsudviklingen i 2012 for forsikringsmæglervirksomheder:

kontakt

Jacob Møller Dirksen

Partner

Daniel Haue Jakobsson

Advokat