Niels Schiersing, partner i Horten, har udgivet en bog om reassurance (genforsikring). Bogen er en juridisk analyse af en række centrale problemstillinger vedrørende reassurance, og er den første af sin art i Skandinavien.

Ingen love regulerer reassurance

Reassurance er afgørende for, at forsikringsmarkedet fungerer. De seneste 10-15 år har vi set enorme forsikringssager både internationalt og nationalt – såsom WTC, Orkanen Kathrina i USA, atomulykken og tsunami i Japan og herhjemme skybruddet i juli 2011. Der er ingen love, der regulerer reassurance, og dermed er det almindelige retsprincipper, der gælder. Men på skandinavisk plan er der næsten ingen retspraksis, og indtil nu har reassurance som juridisk område kun været beskrevet i amerikansk og engelsk faglitteratur. I Danmark, og også Norge og Sverige, har man derfor været nødt til at skele til retspraksis i USA og England for at vurdere udfaldet af en given sag.

Juridisk analyse af reassurance i et skandinavisk perspektiv

Med 'Reassurance' giver Niels Schiersing et samlet overblik og en grundig juridisk analyse af denne vigtige del af forsikringsområdet i et skandinavisk perspektiv. Denne viden kan være særdeles nyttig for aktører på forsikringsmarkedet i forhold til indgåelse af fremtidige kontrakter og hvordan disse og nuværende kontrakter skal fortolkes.

'Reassurance' er relevant for alle forsikringsselskaber i Skandinavien, forsikringsmæglere samt alle advokater, der arbejder med forsikring og genforsikring. Derudover er bogen interessant for foreninger og organisationer inden for forsikring og pension samt det politiske opsyn med området.

Reassurance udkommer i dag på Djøfs forlag

Bogen er skrevet på dansk og udkommer i dag på Djøfs forlag. Bogen er bind 1 af 2. Bind 2 udkommer i løbet af 2013. 'Reassurance' vil blive bearbejdet og udgivet i en engelsksproget udgave i løbet af året. Bogen kan købes via Djøf forlags hjemmeside.

Om forfatteren

Niels Schiersing er advokat og partner og har gennem mange år specialiseret sig i løsning af internationale tvister. Særligt er Niels Schiersing specialiseret i internationale voldgiftssager om investeringsbeskyttelse, M&A og aktionærforhold, energi, handel, byggeri og infrastruktur samt forsikring og reassurance.

Niels Schiersing er certificeret mediator og certificeret voldgiftsdommer i Danmark samt Fellow ved Chartered Institute of Arbitrators i London (FCIArb) og er formentlig den førende danske autoritet inden for UNCITRAL Arbitration Rules og UNCITRAL Model Law on Arbitration.