12. marts 2013

Højesteret forelægger sag om privatpersons køb af varemærkeforfalskede varer for EU-Domstolen

Højesteret skal i en sag om import af et varemærkeforfalsket Rolex-ur fra Kina tage stilling til, om der er hjemmel til at tilbageholde varemærkeforfalskede varer i tolden, når de er købt på nettet og bliver importeret til Danmark til privat brug. Højesteret har nu besluttet at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen i sagen. Spørgsmålene vedrører fortolkningen af både EU's Toldforordning og en række direktiver, som fastlægger indholdet af ophavsretten og af varemærkeretten. Højesteret stiller nogle spørgsmål, som betyder, at sagen kan få vidtrækkende konsekvenser også for sager på andre områder. 

Køb af falsk Rolex-ur gennem kinesisk hjemmeside

Det er som udgangspunkt lovligt for privatpersoner at købe varemærkeforfalskede varer (dvs. ulovlige kopivarer) f.eks under rejser i lande uden for EU og have dem med hjem i bagagen. Det er dog i disse tilfælde en betingelse, at varerne importeres til privat brug. I den sag, der verserer for Højesteret, er der tvist om, hvorvidt ulovlige kopivarer købt over nettet og leveret i Danmark kan tilbageholdes og destrueres af toldmyndighederne, selvom varerne importeres til privat brug.

Sagen handler om en privatperson bosat i Danmark, som i starten af januar 2010 bestilte et falsk Rolex ur til eget privat brug. Uret blev købt gennem en kinesisk hjemmeside. Da uret noget tid efter ankom med forsendelse til Danmark, blev pakken tilbageholdt af SKAT ved en kontrol. Varemærkeindehaveren Rolex blev underrettet og anmodede senere SKAT om at destruere uret.

Køberen af uret ikke ville acceptere, at uret blev tilbageholdt og destrueret. Rolex måtte derfor anlægge sag mod køberen ved Sø- og Handelsretten for at få tilbageholdelsen af uret opretholdt og for at få uret destrueret.

Sø- og Handelsrettens dom

Efter EU's Toldforordning har toldmyndighederne ret til at tilbageholde og destruere varer, der i Toldforordningens forstand krænker andres immaterielle rettigheder.

Der var ingen tvivl om, at køberen ikke selv havde krænket Rolex' immaterielle rettigheder, da han havde købt uret til privat brug. Sø- og Handelsretten fandt dog, at det måtte være afgørende, om den kinesiske sælger ville havde krænket disse rettigheder, såfremt uret var blevet fremstillet i Danmark. Hvis uret havde været blevet fremstillet og solgt i Danmark, ville Rolex' rettigheder være blevet krænket. Retten gav herefter Rolex medhold i, at uret skulle tilbageholdes og destrueres.

Sø- og Handelsretten anvendte således den såkaldte fremstillingsfiktion. Fiktionen går på, at en vare, der importeres til Danmark, juridisk skal anses som fremstillet her i landet.

Højesterets forelæggelse

Sø- og Handelsrettens dom har været udsat for kritik på grund af anvendelsen af fremstillingsfiktionen, og det har været anført, at Toldforordningen ikke giver hjemmel for fremstillingsfiktionen. Højesteret synes i overensstemmelse med den rejste kritik at være af den opfattelse, at det er en forudsætning, at den kinesiske sælger rent faktisk har gjort noget, som krænker de danske immaterialretlige regler, før EU's Toldforordning kan finde anvendelse.

De danske immaterialretlige regler bygger i vid udstrækning på EU-direktiver, når det drejer sig om ophavsret, designret og varemærkeret. Højesteret har vurderet, at det er nødvendigt, at EU-Domstolen tager stilling til fortolkningen af en række nøglebegreber i disse direktiver for at kunne fastslå, om den kinesiske sælger har krænket disse regler.

Højesteret ønsker grundlæggende at få afklaret, om den kinesiske sælger må anses for at foretage "spredning til almenheden" af eksemplarer af ophavsretligt beskyttede værker og/eller for at gøre "erhvervsmæssig brug" af et varemærke i Danmark, når vedkommende gennem sin kinesiske hjemmeside sælger falske Rolex-ure til kunder i Danmark. Hvis det er tilfældet, vil Rolex-uret kunne krænke Rolex' immaterielle rettigheder i Toldforordningens forstand, og de danske toldmyndigheder vil kunne tilbageholde og destruere uret.

Højesteret har derfor spurgt EU-Domstolen, om det at indgå en aftale over nettet med en forbruger i et land, hvor en vare er ophavsretligt eller varemærkeretligt beskyttet, og senere at opfylde denne aftale udgør en krænkelse af de nævnte immaterielle rettigheder, således at varen kan tilbageholdes og destrueres efter Toldforordningen.

Højesteret spørger videre, om det en betingelse, at varen forinden er indgået i en reklame rettet mod forbrugere i det pågældende land.

Potentielt vidtrækkende konsekvenser

Det har betydning i mange andre sammenhænge end import af varemærkeforfalskede varer, om en handling på internettet skal anses for at finde sted i det ene eller det andet land eller i flere lande samtidigt. Det er et spørgsmål, som betyder meget for indehavere af immaterialrettigheder på mange forskellige områder, herunder f.eks. medie- og entertainmentindustrien.

Det er på den baggrund meget interessant, at Højesteret har valgt at stille nogle relativt bredt formulerede spørgsmål om forståelsen af nogle centrale ophavsretlige og varemærkeretlige begreber i relation til handlinger, der finder sted på internettet. EU-Domstolens svar på disse spørgsmål kan få vidtrækkende betydning på andre områder. Herudover vil det selvfølgelig have stor betydning for rettighedshaverne, om der på europæisk plan er mulighed for at gribe ind overfor privatpersoners import af varemærkeforfalskede varer, hvilket er det, sagen konkret handler om.

Sagen vil derfor helt sikkert blive fulgt med stor interesse, når den bevæger sig igennem systemet ved EU-Domstolen. Horten vil også følge med og rapportere om den videre udvikling.

kontakt

Lov om forretnings­hemmeligheder er nu vedtaget

23. april 2018

Folketinget har vedtaget forslag til lov om forretningshemmeligheder, som implementerer EU-direktivet om forretningshemmeligheder. Loven træder i kraft den 9. juni 2018.

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

IP Stars: Horten førende inden for patenter og varemærke­rettigheder

4. april 2018

Den førende internationale guide til de bedste IP-virksomheder og -rådgivere, IP Stars, kårer Horten som værende blandt de førende rådgivere i Danmark inden for patenter og varemærkerettigheder.

Horten opnår unik anerkendelse inden for patentrådgivning

16. marts 2018

Den internationale guide til de bedste advokathuse inden for rådgivning om patenter, IAM Patent 1000, kårer Horten som værende førende i Danmark inden for området. Desuden opnår Senior Counsel Ole Damsbo som eneste dansker ærestitlen "Luminary" (Ledende skikkelse/stjerne).

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

Chambers udnævner Horten som ekspert inden for grønlandske forhold

21. februar 2018

Det anerkendte internationale rankingbureau Chambers har placeret Horten som et af landets førende advokatfirmaer med ekspertise inden for grønlandske forhold.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Horten opnår topplacering i WTR1000

26. januar 2018

World Trademark Review 1000 har netop udgivet rankings for 2018. Horten er igen i år placeret i toppen.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Dom i Coty-sagen: Forbud mod brug af tredjeparters online­platforme ikke ulovligt

12. december 2017

EU-Domstolen fastslår i dom af 6. december 2017, at kosmetikproducenten Coty's forhandlerforbud mod internetsalg gennem tredjeparter som Ebay og Amazon, ikke var ulovligt.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Europæiske IP-rettigheder i Storbritannien efter Brexit

19. september 2017

Storbritanniens udtræden af EU kommer til at skabe usikkerhed for både britiske og EU27-virksomheder i forhold til omfanget og beskyttelsen af immaterielle rettigheder i Storbritannien. Kommissionens Taskforce for Artikel 50 har nu foreslået en række hovedprincipper for reguleringen.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Edtech-virksomheden Labster offentliggør Series A-investering

7. september 2017

Labster har netop offentliggjort gennemførelsen af en Series A-investeringsrunde på $10 millioner med deltagelse af venture capital fondene Balderton Capital og Northzone.

Sø- og handelsretten fastslår: hästens' varemærke krænket

18. august 2017

Sø- og Handelsretten fastslår, at Hästens Sängar AB’s blå tern udgør et (velkendt) varemærke i Danmark. Producenten Nordicform AS samt Magasin og en række andre forhandlere har dermed krænket Hästens' varemærkerettigheder og overtrådt markedsføringsloven ved at sælge sengetøj med blå tern og skal betale erstatning.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Den Europæiske Patentdomstol lader vente på sig

20. juni 2017

Aftalen om Den Europæiske Patentdomstolen (UPC-aftalen), der efter planen skulle træde i kraft i december 2017, forsinkes endnu engang.

Horten på folkemødet 2017

7. juni 2017

Horten deltager i Folkemødet 15.-18. juni. Læs her, hvorfor de deltagende partnere igen i år har Folkemødet i høj prioritet.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Horten med i to udvalg i Dansk Industri

3. oktober 2016

Søren Hornbæk Svendsen er udpeget som medlem af DI's udvalg for Energi- og Klimapolitik, og Nina Henningsen som medlem af udvalg for Mediepolitik.

Internetmedier under pres efter ny EU-afgørelse

15. september 2016

Den seneste afgørelse i rækken af sager om forholdet mellem brugen af hyperlinks og ophavsretten bekræfter tidligere praksis og supplerer den med ny formodningsregel, der kan true visse internetmediers eksistensgrundlag.

Det bliver lettere at standse forfalskede varer i tolden

14. september 2016

Nye EU-regler betyder, at det fremover er indehaveren af en vare, der skal bevise, at den ikke er forfalsket i tvister om varemærker.

Circle K vinder over OK i sag om nyt logo – Horten bistår Circle K

25. august 2016

Horten har bistået Circle K i en sag mod OK. OK mente, at Circle K's nye logo krænkede selskabets varemærkerettigheder til OK, og dermed var i strid med varemærkeloven.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Nye regler om forretningshemmeligheder på vej

27. juni 2016

EU-Kommissionen fremsatte i slutningen af 2013 et forslag til et direktiv om retsbeskyttelsen af erhvervshemmeligheder. Efter mere end to års forhandlinger mellem EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemslandene blev der kort før jul opnået politisk enighed om et endeligt udkast, som den 26. maj 2016 blev vedtaget af Ministerrådet.

Guld til Horten i IAM Patent 1000

8. juni 2016

Horten er nu placeret i IAM Patent 1000's bedste tier (guld) inden for patenter.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Østre Landsret: Pressalit krænkede Tivolis varemærke og misligholdt licensaftale

2. marts 2016

Østre Landsret har i januar 2016 afsagt dom i ankesag mellem Tivoli A/S og Pressalit Group A/S.

Østre Landsret: Etikette krænker designretten

9. februar 2016

Horten repræsenterede producenten af en blespand, Sangenic, og fik i landsretten slået fast, at brugen af et billede af en designbeskyttet blespand krænker designretten.

Ny online klageportal og krav til webbutikker

19. januar 2016

Alle webbutikker – i Danmark og i EU – skal linke til den fælleseuropæiske online klageportal ”ODR-platformen” fra den 15. februar 2016.

Ny undersøgelse: Horten blandt de bedste inden for varemærker

18. januar 2016

Det anerkendte internationale tidsskrift World Trademark Review (WTR) kårer Horten som en af landets førende rådgivere inden for varemærkeret.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Horten opruster med tre nye partnere

5. januar 2016

Horten Advokatpartnerselskab har pr. 1. januar 2016 optaget advokaterne Ulrik Holsted-Sandgreen, Christian Kragelund og Annelouise Dalgaard Pedersen som partnere.

Ny bog om immaterialret: Sanktioner og håndhævelse

1. december 2015

Sanktioner og håndhævelse er andet bind i firebindsværket Dansk Immaterialret. Hortens eksperter i immaterialret har bidraget til bogen, som er målrettet praktikere på området.

Ny bog: Immaterialretlig crossover

9. november 2015

Immaterialretlig crossover er fjerde bind i firebindsværket Dansk Immaterialret. Hortens eksperter i immaterialret og insolvensret har bidraget til bogen, som er målrettet praktikere på området.

Video: Life Science & Healthcare-sektoren

28. september 2015

I en ny animationsvideo giver Horten et overblik over de mange juridiske udfordringer og muligheder, som virksomheder i Life Science & Healthcare-sektoren kan støde på i et produkts livscyklus.

Ny kendelse fastslår designrettigheders beskyttelsesomfang

23. september 2015

Ny kendelse fra Sø- og Handelsretten udvider beskyttelsen for designrettighedshavere. Horten repræsenterede Sangenic.

Vi giver viden videre

18. september 2015

Faglige arrangementer efterår 2015

Horten kåret som førende rådgiver inden for patenter og varemærker

6. august 2015

Det anerkendte internationale magasin Managing Intellectual Property (MIP) har netop offentliggjort deres årlige kåring af de bedste patent- og varemærkerådgivere - og her er Hortens immaterialretsafdeling igen blandt de absolut bedste.

Persondata­forordningen: Ny enighed om beskyttelse af person­oplysninger

23. juni 2015

EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Nu er Rådet nået til enighed om en generel indstilling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.