Finanstilsynet har for nylig offentliggjort en redegørelse om udviklingen i markedet for forsikringsmægling. Redegørelsen er lavet på baggrund af indberetningerne for 2012, og tallene viser, at forsikringsmæglerbranchen stadig er i fremgang.

Finanstilsynets redegørelse for markedsudviklingen i 2012 viser, at forsikringsmæglerbranchens samlede omsætning i 2012 har været på knap 1,3 mia. kr. I forhold til 2011 er det en stigning på 16 %.

Dette er udtryk for en stigende tendens til, at selskaber benytter sig af forsikringsmæglere, når de har behov for en (ny) forsikring. 

Tendensen skyldes et naturligt ønske om at indgå den bedst mulige forsikringsaftale til den rette pris, og for at opnå dette kan man søge rådgivning fra en forsikringsmægler.

Forbud mod provision påvirker ikke markedet negativt

Tidligere har der været mulighed for, at en forsikringsmægler kunne få provision fra et forsikringsselskab, når forsikringsmægleren sørgede for, at en forsikring hos forsikringsselskabet blev solgt til en kunde.

Den 1. juli 2011 trådte et forbud mod sådanne former for provision i kraft.

Derfor er 2012 det første år, som reelt viser, om kunderne har taget konceptet om forsikringsmægling til sig.

Markedsanalysen viser, at det vederlag, som forsikringsmæglerne modtager fra deres kunder, er steget med 47 %. Derfor må man konstatere, at forbuddet mod provision ikke har påvirket markedet for forsikringsmægling på en negativ måde.

Forsikringsmægling nu en fast bestanddel af forsikringsbranchen

Som nævnt er branchens omsætning fra 2011 til 2012 steget med 16 % til knap 1,3 mia. kr. Af denne havde de fem største forsikringsmæglervirksomheder en samlet markedsandel på 69,4 % i 2012.

Den stigende brancheomsætning viser, at kunderne i høj grad har taget konceptet til sig.

kontakt

Jacob Møller Dirksen

Partner

Daniel Haue Jakobsson

Advokat