Finanstilsynet har netop sendt en ny bekendtgørelse i høring. Forslaget stiller krav til visse pensions- og forsikringsselskaber om, at de tydeligt skal oplyse om gebyrer, organiserede rabatter og andre omkostninger. I denne nyhed skildrer vi de regler, som ifølge forslaget skal være gældende.

Hvilke selskaber skal overholde reglerne?

De mulige nye oplysningskrav kommer til at gælde for en række forsikringsselskaber. Dette omfatter danske og udenlandske livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber, som tilbyder livs- og skadesforsikringer til forbrugere i Danmark.

Hvis danske og udenlandske pensionsselskaber eller tværgående pensionskasser udbyder skades- og livsforsikringer til forbrugere i Danmark, skal de også overholde reglerne.

Reglerne kommer desuden til at gælde for filialer i Danmark af sådanne selskaber.

Hvad skal der oplyses om?

Det første krav i de nye regler er, at selskaberne skal oplyse om visse gebyrer. Gebyrer, der pålægges forbrugere, skal således oplyses tydeligt og på en fremtrædende måde på selskabernes hjemmesider.

Der bliver også stillet krav til selskabernes markedsføringsmateriale. Når selskaberne i deres markedsføring oplyser om prisen på en forbrugerforsikring, skal selskaberne nu oplyse den samlede pris for forsikringen.

Denne pris består af forsikringspræmien, etableringsomkostninger samt lovbestemte bidrag og afgifter, og disse oplysninger skal gives på en fremtrædende måde i markedsføringsmaterialet.

Endeligt stilles der oplysningskrav om såkaldte organiserede rabatter. Hvis selskaberne yder rabat eller anden særlig fordel til medlemmer af foreninger, organisationer eller andre bestemte persongrupper, skal dette tydeligt oplyses på selskabernes hjemmesider.

På hjemmesiderne er det ikke et krav, at der bliver oplyst om, hvem der får rabatten / fordelen, eller om rabattens / fordelens størrelse. Disse oplysninger skal dog være tilgængelige for forbrugerne, hvilket betyder, at selskaberne skal oplyse om dem, hvis de bliver spurgt herom.

Hvad sker der, hvis reglerne ikke overholdes?

Det er Finanstilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne overholdes, og Finanstilsynet har derfor mulighed for at udstede påbud om, at reglerne skal overholdes.

Konsekvensen af, at selskaberne overtræder reglerne eller ikke overholder et påbud fra Finanstilsynet, er, at de kan straffes med bøde.

Hvornår træder reglerne i kraft?

Som det ser ud nu, skal reglerne træde i kraft den 1. april 2014.

Udviklingen herfra

Udkastet til bekendtgørelsen er blevet sendt i høring hos relevante faglige organisationer og myndigheder. Disse har fået en frist til at komme med deres bemærkninger til Finanstilsynet senest tirsdag den 19. november 2013.

På baggrund heraf er det muligt, at reglerne vil blive ændret, hvorefter Finanstilsynet udsteder den endelige bekendtgørelse.

Horten følger naturligvis forløbet, og vi er klar med en opdatering om udviklingen i reglerne.

kontakt

Jacob Møller Dirksen

Partner

Daniel Haue Jakobsson

Advokat