Regeringen, KL og Danske Regioner har i slutningen af september opdateret deres "Fællesoffentlige Strategi For Digital velfærd 2013-2020". Blandt mange af deres fokusområder er bedre sagsbehandling og vidensdeling på kernevelfærdsområder som socialområdet, sundhedsområdet og undervisningsområdet. Der skal sættes fokus på at videreudvikle allerede eksisterende platforme, samt øge tilgængeligheden gennem nye og mere mobile løsninger. 

Bedre deling af digitale læremidler forventes at øge efterspørgslen efter kvalitetsprodukter, som kan løfte undervisningen. Det er ambitionen, at et stærkt hjemmemarked for it og digitale redskaber kan drive en udvikling mod integreret brug af digitale læremidler i undervisningen. Løbende konkurrenceudsættelse er nødvendig for at udnytte den konkurrence, der skabes på markedet.

I strategien omtales offentlige udbud som meget ressourcekrævende. Det behøver de ikke at være - men der er en række spørgsmål, som skal afklares, inden en eventuel udbudsproces sættes i gang. 

Kom til arrangement hos Horten og hør mere om udbredelse af digital it-infrastruktur

Horten afholder den 19. november 2013 et seminar om udbredelse af digital it-infrastruktur.

Hør hvordan en af landets større kommuner arbejder med øget digitalisering til borgerne, herunder udbredelse af digital dannelse i kommunens institutioner. Få herudover blandt andet svar på en række udbudsretlige spørgsmål: Hvordan udbydes trådløse it-netværk? Bør netværksudstyr og kablingsarbejdet for eksempel udbydes hver for sig eller som en samlet anskaffelse? Kan indkøb af tablets kombineres med udbud af selve it-netværket?

Desuden tager vi spørgsmålet op, om kommunerne gratis kan stille trådløse it-netværk til rådighed for borgerne.

kontakt

Line Markert

Partner