Kammeradvokaten har for Miljøstyrelsen i februar 2014 vurderet kommunernes muligheder for at deltage i selskaber, der blandt andet varetager sortering af genanvendeligt erhvervsaffald.

Kammeradvokaten vurderer, at reglerne i miljølovgivningen er til hinder for, at kommunerne deltager i selskaber, der bl.a. behandler genanvendeligt erhvervsaffald, herunder sorterer sådant affald.

Det er således ændringerne af miljøbeskyttelsesloven i 2009, hvor et af hovedelementerne var liberalisering af det genanvendelige erhvervsaffald, der er til hinder for kommunernes deltagelse i selskaber, der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald. Allerede etableret kapacitet inden for kommunalt regi kan dog udnyttes, men kommunerne kan ikke deltage i etablering af ny kapacitet.   

Vurderingen af spørgsmålet skal ses i sammenhæng med de miljøprojekter om automatisk affaldssortering, som er udarbejdet for Miljøstyrelsen, hvor det ene af projekterne beskriver de juridiske rammer for etablering af affaldssorteringsanlæg. Det endelige miljøprojekt om de juridiske rammer er efterfølgende tilrettet i overensstemmelse med Kammeradvokatens vurderinger.

Vurderingen fra kammeradvokaten kan give udfordringer for allerede iværksatte kommunale tiltag om etablering af sorteringsanlæg.

Hvis du har spørgsmål til problemstillingen eller er involveret i kommunale projekter, der kan være eller vil blive påvirket af reguleringen, kan du rette spørgsmål til advokat Henriette Soja og advokat Line Markert.

kontakt

Henriette Soja

Partner

Line Markert

Partner