En ny principiel afgørelse fra EU-domstolen åbner op for dybe links til sider med ophavsretligt beskyttet materiale, som i forvejen er frit tilgængeligt.

Der er ikke noget ulovligt i at linke til fx en avisartikel, hvis indholdet på avisens hjemmeside også er frit tilgængeligt. Sådan lyder afgørelsen i en sag om det svenske firma Retriever, der driver en medieovervågningstjeneste. Sagen er afgjort ved EU-domstolen 13. februar 2014.

På Retrievers hjemmeside henviste en række links til artikler på avisen Göteborgs-Postens hjemmeside. Artiklerne var frit tilgængelige på avisens hjemmeside, men var ophavsretligt beskyttede. 

Flere af artiklernes forfattere var imod, at der på Retrievers hjemmeside blev linket til deres artikler. Spørgsmålet var derfor, om disse direkte links, såkaldte "deeplinks" eller dybe links, krænkede ophavsretten til artiklerne. Ophavsretten giver nemlig ophavsmanden en eneret til blandt andet "overføring til almenheden", hvilket følger af det såkaldte InfoSoc-direktiv. 

Byretten i Stockholm frifandt Retriever, og da sagen efterfølgende blev anket til appelretten (Svea hovrätt), valgte appelretten at forelægge sagen for EU-domstolen ved en række præjudicielle spørgsmål omkring fortolkningen af InfoSoc-direktivet.  

EU-domstolens fortolkning

EU-domstolen udtaler nu, at selvom dybe links er en overføring til almenheden, falder denne overføring uden for InfoSoc-direktivets begreb, hvis der er tale om links til artikler, som i forvejen er lovligt frit tilgængelige på nettet. 

Domstolen anfører, at Retriever ved sine links ikke overfører de beskyttede artikler til et nyt publikum, idet ophavsmændene (forfatterne til artiklerne) allerede havde givet tilladelse til offentliggørelsen af artiklerne på Göteborgs-Postens hjemmeside.

"Overføringsretten" fortabes ikke permanent

Hvis artiklerne efterfølgende fjernes fra hjemmesiden, der lovligt har tilgængeliggjort dem, eller hvis adgangen til artiklerne begrænses, og der linkes til en hjemmeside, hvor artiklerne er tilgængelige uden ophavsmandens samtykke, er der derimod tale om "overføring til almenheden" i InfoSoc direktivets forstand. 

Der vil derfor være tale om en ophavsretskrænkelse, hvis der linkes til materiale, der ikke længere er frit tilgængeligt med ophavsmandens samtykke.  

Det er med dommen afklaret, at der kan linkes til ophavsretligt beskyttede værker, som uden begrænsninger lovligt er gjort tilgængelige, så længe de er tilgængelige med ophavsmandens samtykke.