Otte af Hortens advokater er nu certificerede it-advokater. Tre af disse er endvidere certificerede som juridiske eksperter i it-tvister. Horten har dermed et af Danmarks stærkeste rådgiverteams inden for it-ret. 

For at blive certificeret som it-advokat kræves som udgangspunkt et omfattende speciale inden for it-ret. Derudover kræver certificeringen minimum 500 timers årligt arbejde med it-sager, hvilket sikrer, at advokaten tillige har teknologisk indsigt og indgående viden om markedspraksis og kutyme.

Det betyder, at it-advokaten har erfaring i at identificere og håndtere både risici og muligheder i it-projekter.

Certificeringen udstedes af Danske IT-Advokater, som er en brancheorganisation for advokater i Danmark, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med it og telekom.

Der findes p.t. i alt 60 certificerede it-advokater i Danmark. Heraf er de otte tilknyttet Horten.

Nyt værktøj til løsning af IT-tvister

it-leverancer giver ofte anledning til tvister. Sådanne tvister har ofte store økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for begge parter, og desuden trækker de tit ud i årevis i retssystemet. Danske it-advokater har i samarbejde med IT-Branchen, Dansk IT og Voldgiftsinstituttet for nylig udviklet et nyt konfliktløsningsværktøj, som skaber mulighed for, at it-tvister kan blive løst på en hurtigere og mindre omkostningstung måde end gennem det almindelige retssystem. Værktøjet forudsætter, at der udpeges henholdsvis juridiske og tekniske eksperter til at forestå tvistløsningen.

Tre af Hortens advokater er blandt de blot 30 advokater i Danmark, som i relation til det nye konfliktløsningsværktøj er blevet certificeret af Danske IT-advokater som juridiske eksperter i it-tvister.

Certificeringerne er en manifestation af Hortens position inden for det it-retlige område, hvor vi råder over et af Danmarks stærkeste rådgiverteams.

De otte certificerede it-advokater hos Horten ses herunder.  De tre Horten-advokater, der – ud over at være certificerede it-advokater – er certificerede som juridiske eksperter i it-tvister, er: Mads Nygaard Madsen, Michael Goeskjær og Charlotte Kunckel.

kontakt

Mads Nygaard Madsen

Partner

Michael Goeskjær

Partner

Charlotte Kunckel

Specialistadvokat