Østre Landsret har i dag skærpet en dom fra retten på Frederiksberg i sagen om BT's krænkelse af ophavsrettighederne til Ninkas samtalebog med Helle Thorning-Schmidt "Helle – i samtaler med Ninka", udgivet af forlaget Kastaniehøj. Dommen er vigtig, fordi den klart markerer, at ophavsret skal respekteres.

Østre Landsret har i dag skærpet byrettens dom i sagen om dagbladet BT's krænkelse af ophavsrettighederne til Ninkas samtalebog med Helle Thorning-Schmidt "Helle – i samtaler med Ninka".

I Frederiksberg byret fik Ninka og forlaget Kastaniehøj tilbage i 2012 tilkendt vederlag og erstatning på 250.000 kr. for BT's krænkelse af ophavsrettighederne til "Helle- i samtaler med Ninka". BT fik ikke noget ud af at anke sagen, da Østre Landsret også fandt, at beløbet var passende. Dertil kom, at Østre landsret mente, at krænkelsen af ophavsretten var så væsentlig, at såvel journalisterne som den tidligere chefredaktør hver skal betale en bøde på 5000 kr.

Baggrunden for sagen er, at BT i deres søndagsavis den 22. maj 2011, uden at indhente samtykke og i strid med citatretten, gengav otte store uddrag fra bogen om den daværende oppositionsleder Helle Thorning-Schmidt. Uddragene blev hentet fra det anmeldereksemplar, BT havde modtaget, og blev bragt i avisen to dage før, bogen skulle udkomme. Uddragene gengav en lang række centrale afsnit fra bogen og efterlod læseren med det indtryk, at de ved at have læst teksten i BT havde fået hovedindholdet i bogen og derfor ikke behøvede at købe den.

betydningsfuld dom

Advokat Nina Henningsen, partner i Horten Advokatpartnerselskab og leder af Hortens Media & Entertainment-afdeling, repræsenterer Ninka og forlaget. Hun er tilfreds med udfaldet:

"Dommen er betydningsfuld, fordi den klart markerer, at retten til at citere fra en bog er begrænset, og at det har en mærkbar konsekvens, hvis aviser og andre medier ikke får et samtykke fra forlaget og forfatteren til at bringe større uddrag. Samtidig er dommen opsigtsvækkende og vigtig, fordi den så klart markerer, at ophavsrettigheder er betydningsfulde og skal respekteres. Det er et utrolig centralt budskab i en tid, hvor det aldrig har været nemmere at kopiere ophavsretligt beskyttet materiale i form af f.eks. tekst, musik og film."

Også forlagets direktør Anja Lykkeberg er glad for afgørelsen:

"Jeg er meget lettet over afgørelsen, og vi glade for, at Østre Landsret så tydeligt markerer, at journalister skal tage ophavsretten alvorligt, og at erstatningers størrelse skal være af en art, så det ikke kan betale sig at kopiere andres arbejde for egen økonomisk vinding. Det er en stor sejr for forlagsbranchen - og for den hæderlige journalistik", udtaler Anja Lykkeberg fra Kastaniehøj Forlag.

kontakt

Nina Henningsen

Partner