De danske Superliga-klubber har i løbet af de seneste uger forhandlet en ny aftale på plads, som fordeler indtægterne for salget af tv-rettighederne imellem klubberne. Sideløbende har Konkurrencerådet godkendt, at Superligaen kan indgå seksårige tv-aftaler, men skærper samtidig kravene til udbudsprocessen.

Divisionsforeningen, en sammenslutning af alle danske professionelle fodboldklubber, har siden 1998 stået for at sælge tv-rettighederne til danske ligakampe i en fællespakke. I 2006 annoncerede Viasat og Divisionsforeningen, at de havde til hensigt at forlænge aftalen frem til 2013. Superligaklubbernes fælles eksklusive salg af rettigheder er en aftale mellem konkurrerende virksomheder og derfor som udgangspunkt en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencerådet godkendte i oktober 2007 klubbernes fælles salg af tv-rettighederne til Viasat. Dette skete dog på betingelse af, at en række tilsagn fra Divisionsforeningen blev gjort bindende. Tilsagnene betød, at rettighederne skulle i åbent udbud hvert tredje år, rettighederne skulle deles i minimum tre pakker, og det blev næsten umuligt for en køber at erhverve alle rettighederne.

Ændrede markedsvilkår anledning til genforhandling

På grund af ændrede markedsvilkår tog Divisionsforeningen i marts 2013 kontakt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på en genforhandling af tilsagnene. Markedssituationen er blandt andet ændret, fordi Premier League og Champions League har fået større betydning for kunderne på bekostning af den danske Superliga. Samtidigt er der på markedet for tv-udbydere sket en konsolidering. Den 26. februar 2014 har konkurrencerådet derfor truffet en ny afgørelse om medierettighederne til dansk ligafodbold og har gjort en række nye tilsagn bindende for Divisionsforeningen.

Fortsat konkurrence sikres

Tv-aftalernes mulige løbetid er blevet forlænget fra tre til seks år, og det gøres sværere for én enkelt udbyder at erhverve samtlige kampe og at erhverve de mest attraktive kampe samtidigt. Det er således Konkurrencerådets målsætning at sikre en fortsat konkurrence blandt tv-udbyderne om markedet for superligakampe. En konkurrence, der i sidste ende skal komme forbrugerne til gode. Det forventes, at rettighederne kommer i udbud i foråret 2014, og at en ny aftale træder i kraft fra og med sæsonen 2015/2016.

kontakt

Andreas Christensen

Partner