"Vi har brug for stabile rammevilkår, et klart retsgrundlag og en konsekvent myndighedsbehandling, hvis Grønland skal kunne tiltrække risikovillig kapital", siger partner i Nuna Advokater Peter Schriver i en artikel i Grønlands Arbejdsgiverforenings erhvervsmagasin.

"Investorer kan være parate til at acceptere risici på ressourceforekomster og markedspriser, men ikke på sikkerhed om, hvorvidt de grundlæggende spilleregler ændres. Og her er der behov for at kunne kigge mange år frem med vished herom."

Se hele interviewet med Peter Schriver på side 39 i magasinet, der blev bragt som et tillæg i Børsen den 25. november 2014

Horten er repræsenteret i Grønland ved sin associerede samarbejdspartner i Nuuk, Nuna Advokater, der blev stiftet for mere end 40 år siden og er den førende advokatvirksomhed i Grønland. Sammen yder vi rådgivning omkring alle grønlandske forhold baseret på mangeårig lokal erfaring og tilstedeværelse i Nuuk tillige med høj specialiseret juridisk ekspertise i København.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Helen Kibsgaard

Senioradvokat