Tredje netværksmøde i Hortens nystartede netværk om databeskyttelse og GDPR i praksis.

I februar 2019 startede vi et nyt netværk op, der sætter fokus på håndtering af databeskyttelse og GDPR i praksis. Der afholdes fire årlige møder i netværket, og emnerne vil løbende blive fastsat ud fra aktualitet, ligesom der på hvert møde følges op på nyheder inden for GDPR.

Vi vil inddrage eksterne oplægsholdere på netværksmøderne, når det giver mening i forhold til emnet.

Program

  • Brug af sociale medier
  • Kommunikation af GDPR i organisationer mv.

Målgruppe

DPO'er i private virksomheder og hos offentlige myndigheder, herunder offentlige organer. Derudover er netværket relevant for enhver, der arbejder med eller har en særlig interesse i databeskyttelse.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

Stud.jur. Filippa Maria Markmann Bentsen

VIDEO: Persondatareglerne på 7 minutter

Oplægsholdere

Mads Nygaard Madsen

Partner

Marianne Lage

Partner

Charlotte Kunckel

Specialistadvokat