Få styr på de lovmæssige rammer for etablering og drift af friplejeboliger.

Friplejeboliger er private udlejningsboliger, der består af plejeboliger og serviceareal for personer med omfattende behov for service og pleje. De ligger uden for den kommunale boligforsyning, men indgår i den overordnede nationale kortlægning af plejeboligforsyningen på lige fod med almene, kommunale og private plejeboliger og kan alene udlejes til personer visiteret til en plejebolig eller lignende boligform af kommunen.

Lov om friplejeboliger giver private aktører adgang til at etablere og drive plejeboliger i konkurrence med de kommunale plejeboligtilbud. Friplejeboligsektoren er underlagt et komplekst regelsæt, der ikke altid er helt i tråd med virkelighedens behov.

Vi giver dig indblik i en bred vifte af de juridiske og økonomiske reguleringsmekanismer på friplejeboligområdet, og du kan bl.a. høre nærmere om:

  • De lovmæssige rammer og væsentligste opmærksomhedspunkter ved etablering og drift af friplejeboliger samt takstfastsættelse
  • Nye muligheder for øget fleksibilitet med de seneste lovændringer
  • De mellemkommunale refusionsregler
  • De udbudsretlige regler vedrørende omdannelse af en kommunal institution til et friplejehjem samt for erhvervelse af kommunalt ejede grunde.

Målgruppe

Seminaret er åbent for alle, men henvender sig primært til jurister og andre medarbejdere i kommuner og private virksomheder, som beskæftiger sig med friplejeboliger samt private investorer og ejendomsudviklere.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frugt til arrangementet.

Kontakt

BA.jur. Mads Peter Rosenius Olsen

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Anne Louise Haack Andersen

Senioradvokat