To-dages kursus med fokus på forberedelse og gennemførelse af it-udbud.

Over to dage får deltagerne mulighed for at gå i dybden med de typiske problemstillinger i it-udbud. Derudover er formålet med kurset at skabe et netværk, hvor deltagerne undervejs og forhåbentlig også efterfølgende kan gøre brug af hinanden.

Vi sætter bl.a. fokus på nedenstående problemstillinger:

Program

Dag 1: 2. september 2019 kl. 9.00-15.30

  • Valg af udbudsform
  • Kravsspecifikation
  • Kontraktgrundlag (it-anskaffelser og drift/hosting)
  • Udvælgelseskriterier

Dag 2: 9. september 2019 kl. 9.00-15.30

  • Tildelingskriterier, herunder inddragelse af konverteringsomkostninger/skifteomkostninger
  • Udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser og ESPD
  • Håndtering af processen, herunder spørgsmål/svar og ændringer undervejs
  • Tildeling og underretning
  • Ændringer af kontrakt efter kontraktindgåelse
  • Genudbud af it-systemer

Målgruppe

Alle, som arbejder med it-udbud - både som ordregiver eller tilbudsgiver – eller som rådgiver for en af disse.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30. Undervejs serveres der desuden formiddags- og eftermiddagssnacks samt frokost.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
BA.jur. Michelle Nørgaard Hjorth

Oplægsholdere

Anne Katrine Elkjær-Holm

Advokat

Sebastian Greva

Advokatfuldmægtig