Få en grundig indføring i de retlige rammer for samspillet mellem kommuner og de kommunalt ejede selskaber.

Arbejder du med kommunale selskaber til hverdag – eller er du ansat i et kommunalt ejet selskab – kan du dagligt støde på udfordringer i samarbejdet mellem kommunen og selskabet – f.eks.:

 • Er der adgang til aktindsigt i det materiale, der sendes til bestyrelsesmedlemmerne før bestyrelsesmødet?
 • Hvordan skal generalforsamlingen forberedes og afvikles – og hvem skal deltage?
 • Kan kommunalbestyrelsen beslutte, hvordan bestyrelsesmedlemmerne skal stemme i en konkret sag?

Vi kommer omkring disse og mange andre udfordringer ved at give vi dig overblik over:

 • De retlige rammer for kommuners deltagelse i selskaber, selskabsformerne, etablering og de forskellige faser, som kommunale selskaber kan gennemgå
 • De principper, der regulerer kommunernes ejerskab af selskaber, og de problemstillinger vi oftest møder på området, f.eks. spørgsmål om tavshedspligt, vedtægter og bestyrelsesansvar
 • Nyeste lovgivning og praksis på området.

Program

Kursusrækken består af tre sessioner med indlæg både fra vores egne eksperter og eksterne specialister:

 • 9. maj 2019 kl. 14.15-17.00
  Retsgrundlaget for kommunal selskabsdeltagelse, overvejelser før stiftelse og proces for etablering af et kommunalt selskab
 • 27. maj 2019 kl. 14.15-17.00
  Drift – set både fra kommunens og selskabets side
 • 6. juni 2019 kl. 14.15-17.00
  Ændringer i strukturer eller ejerskab, herunder fusion og salg

Vi veksler mellem oplæg og cases, og undervisningen er baseret på praktiske erfaringer bl.a. fra de kommunale selskaber, som Horten rådgiver.

Du kan både tilmelde dig kursusrækken samlet eller enkeltvis. Du vil modtage et kursusbevis, hvis du deltager i hele kursusrækken.

Målgruppe

Medarbejdere i kommunerne (typisk jurister), der beskæftiger sig med kommunale selskaber, og medarbejdere i kommunale selskaber, der arbejder med samspillet med ejeren/ejerne eller bistår ledelsen i den forbindelse.

Kontakt

Sekretær Trine Lindenskov Andersen
BA.jur. Oliver Arieli

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat