Der er sket meget siden Naturstyrelsens normalregulativ fra 2014. Vi gennemgår best practice på baggrund af den seneste udvikling.

Relationen mellem et kommunalt drikkevandsselskab og selskabets forbrugere er styret af selskabets regulativ, der fastsætter vilkårene for aftaleforholdet mellem selskab og forbruger.

De fleste kommunale vandselskaber har udarbejdet deres vandregulativer på grundlag af Naturstyrelsens normalregulativ fra 2014. Der er dog sket meget siden. Ny lovgivning er kommet til, bl.a. for klager og håndtering af persondata. Vandselskaberne implementerer hele tiden nye tekniske løsninger som f.eks. fjernaflæsning af målere. Derfor har regulativerne brug for et eftersyn og en tilpasning til selskabets aktuelle forhold.

Hortens specialister deler ud af deres erfaringer og gennemgår, hvordan I bedst kan opdatere jeres vandregulativer. Derudover kommer Julie Maaløe fra Glostrup Forsyning A/S, der netop har været igennem processen om opdatering, og fortæller om sine praktiske erfaringer. Du vil bl.a. få indsigt i:

  • Hvilke dele af normalregulativet, der ikke længere er relevante, og hvor normalregulativets bestemmelser med fordel kan uddybes
  • Konkrete forslag til formulering af nye eller opdaterede bestemmelser og betydningen af de foreslåede formuleringer

Derudover får du mulighed for at præsentere dine egne dilemmaer eller overvejelser omkring formuleringen af et regulativ.

Program

  • Velkomst og introduktion
  • Opdatering af vandregulativ – opmærksomhedspunkter og dilemmaer
  • Ændringer hos eksisterende forbrugere
  • Tilslutning af stormatrikler
  • Afregning – takstfastsættelse og afregning af lejere
  • Proces – ændringer, frister, varsling mv.
  • Opsamling, spørgsmål og deltagernes dilemmaer/overvejelser vedr. regulativ

MÅLGRUPPE

Medarbejdere i kommunale vandselskaber med ansvar for selskabets regulativ samt medarbejdere i kommuner, som samarbejder med vandselskaberne om f.eks. godkendelse af regulativer mv.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30 og arrangementet afsluttes med en let frokost.

Kontakt

BA.jur. Camilla Schjølin Larsen
Sekretær Lene Cwarzko

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat

Julie Maaløe

regnskabschef, Glostrup Forsyning A/S