Konsortieaftaler kan have en række positive effekter i udbudssammenhæng, men konkurrenceloven sætter visse begrænsninger, som både ordregiver og tilbudsgiver skal være opmærksomme på.

Konsortier kan skabe mere konkurrence om offentlige kontrakter, da mindre aktører sammen kan deltage i større udbud. Den øgede konkurrence vil som udgangspunkt resultere i en bedre udnyttelse af offentlige midler i form af lavere priser og bedre kvalitet.

Konsortieaftaler kan dog også risikere at svække konkurrencen om den konkrete opgave - f.eks. når virksomhederne hver især har kapacitet til at opfylde kontrakten. Det betyder i sidste ende, at færre virksomheder vil konkurrere om kontrakten.

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Sø- og Handelsrettens dom af 27. august 2018 vedrørende en konsortieaftale indgået mellem Eurostar Danmark A/S og LKF Vejmarkering A/S i forbindelse med et udbud fra Vejdirektoratet om genmarkering af kørebaner.

Målgruppe

Offentligt og privatansatte ordregivere og tilbudsgivere.

Kontakt

BA.jur. Michelle Nørgaard Hjorth

Oplægsholdere

Anne-Sophie Kämpf Svane

Advokat