Hvordan bør kommunen eller det kommunale selskab agere, når en privat samarbejdspartner går konkurs eller er i krise og på vej til at misligholde indbyrdes aftaler?

Vi giver dig et solidt overblik over den offentlige parts position i et aftaleforhold med en privat aktør, der går konkurs eller er i krise. De mulige problemstillinger spænder vidt og er både konkursretlige, offentligretlige og ikke mindst udbudsretlige.

Du kan bl.a. høre om:

  • De typiske juridiske faldgruber og udfordringer
  • Hvordan den offentlige part skal agere, når det brænder på
  • Hvordan den offentlige part er stillet i konkurs, og hvordan retsstillingen sikres
  • Hvilke udbudsretlige problemstillinger og muligheder, der opstår i kølvandet på en nødlidende aftalepart
  • Hvordan den offentlige part allerede ved aftaleindgåelse med den private part kan forberede sig bedst muligt på problemstillingen.

Arrangementet vil være dialogbaseret, hvor du som deltager i høj grad får mulighed for at præge indholdet ved løbende at komme med input og spørgsmål.

Målgruppe

Medarbejdere i kommunen og i kommunale selskaber, der har berøring med private samarbejdspartnere.

Kontakt

BA.jur. Morten Nauntofte

Oplægsholdere

Poul Hvilsted

Partner

Bo Christensen

Senioradvokat

Mia Anne Gantzhorn

Advokat