Kreditorer kan have mange udfordringer i forbindelse med at få udleveret aktiver fra et konkursbo. Hvordan sikrer kreditor sine rettigheder bedst muligt i tilfælde af en kontraktparts konkurs?

En kurator modtager typisk mange henvendelser fra kreditorer, der hævder at have særlige rettigheder over konkursboets aktiver, f.eks. at der er stiftet pant, ejendomsforbehold eller øvrige særlige rettigheder over aktiverne.

Ofte bliver kravene afvist af kurator, da de særlige rettigheder ikke kan gøres gældende over for konkursboet, fordi rettighederne ikke er gyldigt etableret.

Vi gennemgår de forskellige muligheder, som en kreditor har for at sikre sin ret bedst muligt i forhold til en kontraktparts eventuelle konkurs, herunder hvordan man dokumenterer sin ret over for konkursboet:

Pant

  • Hvordan stiftes gyldigt pant i forskellige aktiver, og hvordan dokumenteres pant i forhold til et konkursbo?

Ejendomsforbehold

  • Hvilke betingelser skal være opfyldt, før et ejendomsforbehold er gyldigt og kan gøres gældende over for et konkursbo?

Øvrige sikringsakter

  • Denuntiation
  • Leje og leasing
  • Standsningsret
  • Krav, der har fortrinsret uden særlig sikringsakt
  • Udlæg
  • Omstødelse af sikkerhed

Målgruppe

Banker, finansielle institutioner, långivere, bestyrelser, virksomhedsejere, industrivirksomheder, detailhandlen og parter i større leveranceaftaler.

Forplejning

Der serveres morgenmad til arrangementet.

Kontakt

BA.jur. Morten Nauntofte

Oplægsholdere

Nicolai Dyhr

Partner

Peter E. P. Gregersen

Partner

Line Lundorff Brokholm

Specialistadvokat