Vi klæder dig på til at gennemføre udbud med forhandling.

Statistikken viser, at relativt få udbud gennemføres med forhandling. Det kan der være mange grunde til, men kompleksiteten og ressourceforbruget fremhæves ofte som vigtige årsager. Det vil vi gerne være med til at ændre og giver dig derfor en række praktiske værktøjer, som kan lette processen samt ruste dig og din organisation bedre til at anvende udbud med forhandling.

Vi vil have fokus på følgende emner:

Indledende overvejelser

  • Hvornår kan udbud med forhandling anvendes
  • Hvad indebærer processen i forhold til tidsplan, minimumsfrister mv.?

Udbudsgrundlaget

  • Eksempel på udbudsbetingelser med fokus på processen og afgrænsning af forhandlingsgrundlag (brug af mindstekrav mv.)

Forhandlingen

  • Eksempel på dagsorden og referat
  • Selve forhandlingen: Do's and don'ts

Tildelingsbeslutning

  • Indhentning af dokumentation
  • Eksempel på evalueringsnotat og tildelingsbeslutning

Målgruppe

Alle, der i det daglige arbejder med udbud.

Forplejning

Der serveres morgenmad til arrangementet.

Kontakt

BA.jur. Michelle Nørgaard Hjorth
Sekretær Jette Nim Larsen

Oplægsholdere

Anne-Sophie Kämpf Svane

Advokat