Klagenævnet for Udbud, EU-domstolen og Folketinget har haft travlt med at udarbejde kendelser, domme og et lovforslag, som præciserer, ændrer og udfordrer udbudsreglerne og ikke mindst den praktiske anvendelse dem.

Vi gennemgår de seneste udbudsretlige nyheder, herunder bl.a. følgende emner:

  • Rammeaftaler (domstolens dom af 19. december 2018, C-216/17)
  • Sortimentsudbud (herunder KONE-kendelsen)
  • Udelukkelse og egnethed, herunder kontraktklausuler
  • Evalueringsmetoder igen-igen (seneste praksis og lovændringen)
  • Kontrolbud (status på kontrolbudsbekendtgørelsen)

Målgruppe

Alle med interesse for udbud.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frugt til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Jesper Petersen Bach

Partner