Få seneste nyt og indblik i de mere komplicerede problemstillinger inden for varmeforsyningsretten.

I samarbejde med specialkonsulent ved Energistyrelsen, Anne Christine Matzon, gennemgår vi bl.a. vigtige afgørelser og udtalelser på varmeforsyningsområdet og samler op på, hvad der er sket siden de seneste ændringer i lovgivningen.

Du kan bl.a. høre om:

  • Tendenser i relation til prisdifferentiering og projektbekendtgørelse, herunder ændringer for mindre fjernvarmeområder
  • Nyeste praksis om forrentning af indskudskapital
  • Ny regulering af tilslutnings- og forblivelsespligt
  • Nyeste praksis om udtrædelsesgodtgørelse
  • Prisfastsættelse, herunder muligheden for at indregne underdækning baseret på aftalebestemt pris mv.
  • Substitutionspris for en aftager, hvor der er flere aftagere.

Målgruppe

Alle ansatte hos varmeforsyningsvirksomheder og affaldsvirksomheder samt ansatte i kommuner med ansvar for varmeforsyning og varmeplanlægning.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frisk frugt til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Lene Cwarzko
Stud.jur. Emma Sophie Bruun

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Specialistadvokat

Frida Keller Medic

Advokatfuldmægtig

Anne Christine Matzon

Specialkonsulent, Energistyrelsen