BLIV EN DEL AF HOLDET I HORTENS MILJØGRUPPE (KØBENHAVN)

Vi søger stærke jurister, advokater eller advokatfuldmægtige med lyst til at være med til at flytte fremtiden for offentlige og private klienter, som skal navigere i de komplekse regler om miljø, klimatilpasning, vandforsyning og spildevandshåndtering.

Offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber mødes af forventninger om hurtigere sagsbehandling, højere kvalitet og til stadighed mere forfinede og individualiserede ydelser. Vi yder højt specialiseret rådgivning, der bidrager til at sikre kvalitet og effektivitet hos vores klienter, og som bringer dem blandt de bedste i deres branche. Nu har vi behov for at supplere et af Danmarks største og mest specialiserede offentligretlige teams med ekstra kræfter.

VI KRÆVER EN DEL
Vi forestiller os, at du i nogle år har arbejdet med miljøret, klimatilpasning, vandforsyning og/eller spildevand. Det kan være som advokat, i en virksomhed eller ved en offentlig myndighed. Uanset din baggrund er du en fagligt skarp jurist, du har politisk gehør, og du har stærke samarbejdskompetencer. Du brænder for at levere skarp juridisk rådgivning, som flytter Danmarks offentlige sektor, og du vil være med til at udvikle Hortens forretning på dette område.

Du kommer til at rådgive offentlige myndigheder og offentligt og privat ejede virksomheder, der er tæt regulerede. Hovedvægten af dit arbejde vil ligge inden for miljøret, energi- og forsyningsret, men du vil blive en del af at team, der løser alle former for opgaver inden for forvaltningsret og kommunalret generelt.

…OG TILBYDER MERE
Vi tror på, at vi ved at uddelegere ansvar og give medbestemmelse udvikler vores medarbejdere og derigennem skaber de bedste forudsætninger for at rådgive vores klienter. Du vil få indflydelse på de løsninger, vi finder sammen med vores klienter - ikke alene gennem den juridiske sagsbehandling, men også ved at styre og udvikle projekter og ved at sparre med vores klienter om kommercielle, politiske og strategiske forhold. Derudover vil du skulle føre retssager for offentlige myndigheder og private på området.

Vi giver desuden mulighed for, at du kan dygtiggøre dig inden for intern ledelse i forbindelse med større tværfaglige projekter, markedsføring og forretningsudvikling samt uformel ledelse af yngre medarbejdere. Alt sammen arbejdsopgaver, der kræver stor selvstændighed og en lyst til at kaste sig ud i den mere akkvisitive side af advokatrollen.

VI VIL GERNE HØRE FRA DIG

Send din ansøgning, cv og karakterer via vores hjemmeside hurtigst muligt og senest den 31. marts. Vi behandler de indkomne ansøgninger løbende.

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, handicap og etnisk baggrund til at søge stillingen.

OM HORTEN
Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 60 års erfaring og 320 medarbejdere fordelt på tre adresser i København, Aarhus og Holstebro. Vi går til sagens kerne og bruger vores solide baggrund og mange tværgående ekspertområder til at skabe resultater for vores kunder, og vi er særligt specialiserede inden for sektorer, der er præget af hastig udvikling og intensiv regulering.

 

Ansøgningsfrist: 31. marts 2019