BLIV EN DEL AF HOLDET - RÅDGIV DET OFFENTLIGE DANMARK (AARHUS)

I Hortens afdeling for Offentlig Regulering yder vi juridisk rådgivning på højeste niveau og bidrager til at sikre kvalitet, effektivitet og udvikling inden for områder præget af stor politisk bevågenhed.

Vi er et af Danmarks største og mest specialiserede offentligretlige teams, og der er stor efterspørgsel efter vores rådgivning. Derfor søger vi nu endnu en kollega, der har lyst til at arbejde med komplekse juridiske problemstillinger, og som brænder for at være med til at videreudvikle vores forretning i Jylland samt bidrage aktivt til at opbygge vores afdeling på Hortens kontor i Aarhus.

En udfordrende hverdag, hvor du er med til at gøre en forskel
Du kommer til at rådgive offentlige myndigheder, offentligt ejede selskaber og også private virksomheder, der arbejder under tæt lovgivningsmæssig regulering. Hovedvægten af vores opgaver ligger inden for forvaltningsret, kommunalret, statsstøtteret, udbudsret og miljøret, men vi løser også komplekse opgaver inden for en række andre mindre kendte offentligretlige specialistområder, fx socialret og vejret. Det juridiske fokus i din stilling vil blive sammensat afhængigt af dine faglige kompetencer, erfaringer og interesseområder.

Du får indflydelse på de løsninger, vi finder sammen med vores klienter – ikke alene gennem den juridiske sagsbehandling, men også ved at bistå med at styre og udvikle projekter samt gennem sparring med klienterne om kommercielle, politiske og strategiske forhold.

En vigtig del af dit job bliver desuden at bidrage aktivt til en yderligere styrkelse af Hortens positionering på det jyske marked. Forretningsudviklingen vil ske i samarbejde med partnere fra kontorerne i både København og Aarhus.

Vi har høje ambitioner på kommende medarbejderes vegne
Vi forestiller os, at du enten er advokat og i flere år har rådgivet på det offentligretlige område, eller at du har nogle års erfaring fra en relevant offentlig myndighed. Uanset din baggrund er du en fagligt skarp jurist, du har politisk gehør, og du har stærke samarbejdskompetencer.

Da du er tiltænkt en stor rolle i forhold til at videreudvikle Hortens positionering i Jylland og skal være med til at opbygge afdelingen i Aarhus, er det vigtigt, at du er selvstændig, har en god forretningsforståelse og et stort drive, ligesom du er udadvendt og resultatorienteret. Du er desuden nysgerrig, kreativ og brænder for udvikling af gode løsninger for klienterne og for Horten.  

Præcedens er noget, vi skaber
Vi tilbyder dig et stort ansvar, gode udviklingsmuligheder og et professionelt arbejdsmiljø i en af landets førende advokatvirksomheder. For os er professionalisme, at vi har et højt fagligt niveau, en ambition om at skabe værdi for vores klienter hver gang og en prioritering af at samarbejde på tværs af husets specialeområder.

Vi tror på, at vi ved at uddelegere ansvar og give medbestemmelse udvikler vores medarbejdere og derigennem skaber en dynamisk virksomhed. Det giver os de bedste forudsætninger for at rådgive vores klienter om komplekse problemstillinger på et højt juridisk niveau.

Vi er ambitiøse og lægger vægt på høj faglighed, men har samtidig en uhøjtidelig og respektfuld omgangstone, hvor samarbejde og videndeling er i fokus.

Vi vil gerne høre fra dig
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte partner Rikke Søgaard Berth på rsb@horten.dk eller telefon 3334 4279. Send din ansøgning, cv og karakterer via vores hjemmeside hurtigst muligt og senest 24. marts. Vi behandler de indkomne ansøgninger løbende.

Om Horten
Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 60 års erfaring og 320 medarbejdere fordelt på tre adresser i København, Aarhus og Holstebro. Vi går til sagens kerne og bruger vores solide baggrund og mange tværgående ekspertområder til at skabe resultater for vores kunder, og vi er særligt specialiserede inden for sektorer, der er præget af hastig udvikling og intensiv regulering.

 

Ansøgningsfrist: 24. marts 2019