ADVOKAT ELLER FULDMÆGTIG MED ERFARING INDEN FOR KONKURRENCERET (KØBENHAVN)

Danske og europæiske konkurrenceregler er de senere år blevet skærpet. Det stiller høje krav til både virksomheder og myndigheder, der skal navigere inden for alle aspekter af konkurrenceretten. Er du en skarp fuldmægtig eller advokat med erfaring inden for konkurrenceret? Så kunne du meget vel være vores nye kollega, som kan være med til at hjælpe Hortens kunder med at manøvrere inden for konkurrencerettens komplekse regler!

VI KRÆVER EN DEL
Vi forestiller os, at du i nogle år har arbejdet med konkurrencereglerne i praksis, fx med fusionssager, sager om overtrædelse af konkurrencereglerne (karteller, misbrug af dominerende stilling, statsstøttesager ol.) og compliance-programmer og andre tiltag til at sikre overholdelse af konkurrencereglerne.  Det kan være som advokatfuldmægtig eller advokat, som virksomhedsjurist eller ved en offentlig myndighed. Uanset din baggrund er du en fagligt stærk jurist, der vil være med til at rådgive Hortens kunder og udvikle forretningen på det konkurrenceretlige område.

Din faglige viden vil komme i spil i Hortens afdeling for Offentlig Regulering, der rådgiver både offentlige myndigheder, offentligt ejede virksomheder og private virksomheder inden for alle aspekter af offentlig regulering, herunder konkurrence- og statsstøtteret, generel EU-ret, udbudsret, forvaltningsret, kommunalret og miljøret. Samtidig vil du i høj grad blive en sparrings- og samarbejdspartner på tværs af vores afdelinger, der jævnligt har brug for sparring om konkurrenceretlige spørgsmål.

Som person er du en ambitiøs og resultatorienteret holdspiller med god forretningsforståelse og interesse for den kommercielle side af sager og for at skabe værdi for dine kunder. Vi arbejder ofte i teams både internt og med kunder. Derfor er det vigtigt, at dine samarbejdsevner er i top, og at du bidrager med interessante vinkler og et godt humør. Det er vigtigt for os, at du er fleksibel i forhold til arbejdstid, når opgaverne kræver det, ligesom vi er fleksible, når det er nødvendigt for dig.

…OG TILBYDER MERE
Vi udvikler vores medarbejdere ved at give ansvar og medbestemmelse og derigennem skabe de bedste forudsætninger for at rådgive vores kunder. Du vil få indflydelse på de løsninger, vi finder sammen med vores kunder - ikke alene gennem selve den juridiske sagsbehandling, men også ved at styre og udvikle projekter og ved at sparre med kollegaer og kunder om kommercielle, politiske og strategiske forhold. Du kommer til at være med til at varetage fusionssager, sager om overtrædelse af konkurrencereglerne og statsstøttesager ved de danske konkurrencemyndigheder, Kommissionen og ved domstolene.

Vi giver dig mulighed for at dygtiggøre dig inden for forretningsudvikling, projektledelse og intern ledelse i forbindelse med tværfaglige projekter og samarbejde med yngre kollegaer. Alt sammen arbejdsopgaver, der kræver stor selvstændighed og også en lyst til at kaste sig ud i den mere akkvisitive side af fuldmægtig- og advokatrollen.

Gennem den løbende sparring i teamet, de daglige arbejdsopgaver og via vores interne kursusakademi har vi fokus på din faglige og personlige udvikling, som vi løbende drøfter med dig i en åben og ærlig dialog. Vi er ambitiøse og lægger vægt på høj faglighed, men har samtidig en uhøjtidelig omgangstone, hvor samarbejde og videndeling er i fokus.

VI VIL GERNE HØRE FRA DIG
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte partner Andreas Christensen på ac@horten.dk eller telefon 5234 4226.
Send din ansøgning, cv og karakterer hurtigst muligt og senest den 4. august.Vi opfordrer alle uanset køn, alder, handicap og etnisk baggrund til at søge stillingen.

OM HORTEN
Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 60 års erfaring og 350 medarbejdere fordelt på tre adresser i Hellerup, Aarhus og Herning. Vi går til sagens kerne og bruger vores solide baggrund og mange tværgående ekspertområder til at skabe resultater for vores kunder – især i sektorer, der er præget af hastig udvikling og intensiv regulering.   

 

 

Application Deadline: Sunday, August 4, 2019