Den 15. august 2011 trådte en ny klagenævnsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 887/2011) i kraft. Bekendtgørelsen indebærer blandt andet følgende væsentlige ændringer af Klagenævnets virksomhed og behandling af klagesager:

  • Klagegebyret forhøjes fra kr. 4.000 til kr. 10.000 (klagegebyret tilbagebetales dog, såfremt klagen afvises, eller såfremt klager får helt eller delvist medhold i klagen).
  • En sag forberedes som udgangspunkt skriftligt, medmindre det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandsskabet, beslutter, at der skal ske mundtlig forhandling.
  • Klagenævnet vil fremover kunne tilkende en klager sagsomkostninger, selv om den ordregivende myndighed annullerer udbuddet efter klagens modtagelse, og Klagenævnet derfor undlader at træffe kendelse i sagen.

Bekendtgørelsen udgør en del af den revision af udbudsreglerne, der startede med ændringen af håndhævelsesloven, som trådte i kraft den 1. juli 2011 (omtalt som nyhed den 8. juni 2011).

Bliv opdateret på de nye håndhævelses- og udbudsregler

Horten afholder i september måned to udbudsretlige arrangementer, hvor vi sætter fokus på de nye håndhævelses- og udbudsregler. Der har været meget stor interesse for arrangementerne, som hurtigt blev fuldt booket. Derfor har vi besluttet at øge antallet af pladser begge dage, så flere har mulighed for at deltage i vores udbuds-updates. 

kontakt

Andreas Christensen

Partner