Anders Valentiner-Branth og Henrik Sauer, begge advokater i Hortens afdeling for Offentlig ret, har i en artikel bragt i Teknik & Miljø i november 2011 vurderet en række interessante nyheder og tendenser i vejforvaltningsretten. Der peges i artiklen på, at vejforvaltningsretten har en stadigt stigende betydning, og at kommunerne i deres administration af vejområdet skal være meget opmærksomme på de udfordringer, som vejforvaltningsretten giver.

Henrik Sauer og Anders Valentiner-Branth holder oplæg om dette emne på Vejforum med over 1.000 deltagere onsdag den 7. december.