Ny ombudsmandsudtalelse: Offentlighedsloven og dennes regler om aktindsigt gælder ikke for selskaber, der hverken producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet, selvom de er koncernforbundne med selskaber, der udøver sådanne aktiviteter.

En journalist bad for nylig om aktindsigt hos fem koncernforbundne selskaber, men han fik afslag herpå af tre af selskaberne.

Ifølge § 1, stk. 2, nr. 1 i offentlighedsloven gælder loven for "elforsyningsvirksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover", hvorfor enhver kan begære aktindsigt hos sådanne firmaer.

De tre firmaer, som gav afslag på aktindsigt, var et elhandels-, et administrations- og et holdingselskab, og der var ingen af disse selskaber, som producerede, transmitterede eller distribuerede elektricitet.

Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen og indhentede udtalelse fra Justitsministeriet og Dansk Energi. Han kom frem til, at elhandels-, administrations- og holdingselskabet ikke var omfattet af loven, fordi de hverken producerede, transmitterede eller distribuerede elektricitet. Vi forventer, at tilsvarende vil gælde for selskaber, der er koncernforbundne med naturgasforsynings- og varmeforsyningsselskaber, der er omfattet af offentligslovens § 1, stk. 2.

Det var derfor korrekt at give afslag på aktindsigten.

kontakt

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Specialistadvokat