Den 1. juni 2011 vedtog Folketinget en ændring af markedsføringsloven, som medfører en ophævelse af specialforbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer.

Det vedtagne forslag

De sidste 16 år har der i Danmark været et forbud mod at bruge rabatkuponer, men fra 1. juli 2011 er der mulighed for at anvende rabatkuponer og kuponhæfter. Dette muliggøres ved en ophævelse af markedsføringslovens §§ 10 og 11. Bestemmelserne har indtil videre medført, at en erhvervsdrivende ikke må give rabat ved brug af mærker, kuponer eller lignende, der er stillet til rådighed af erhvervsdrivende forud for køb eller søge at afsætte varer mv. ved at give mulighed for gevinst i forbindelse med deltagelse i lodtrækninger, præmiekonkurrencer mv.

Ophævelsen skyldes, at det danske forbud viste sig at være i strid med EU-reglerne om urimelig handelspraksis. Dette blev påpeget af EU-Domstolen i to afgørelser fra henholdsvis 2009 og 2010, som fastslog at generelle forbud mod salgsfremmende foranstaltninger var i strid med direktivet om urimelig handelspraksis.

Samtidig med ophævelsen af §§ 10 og 11 er § 9 om salgsfremmende foranstaltninger blevet præciseret, således at det sikres, at forbrugeren får mulighed for at kunne gennemskue tilbud ved brug af salgsfremmende foranstaltninger. Dette betyder, at salgsfremmende foranstaltninger skal markedsføres således, at tilbudsbetingelserne ud over at være klare og let tilgængelige for forbrugeren også skal være tydelige, og at der i øvrigt ikke udelades væsentlige oplysninger, som er egnet til mærkbart at forvride forbrugerens økonomiske adfærd. Samtidig tydeliggøres det, at § 9 også stadig gælder ved brug af rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer.

Der skal arbejdes på at genindføre forbuddet

Samtidig med vedtagelsen af lovforslaget var der dog et bredt politisk flertal for, at Danmark skal arbejde aktivt og utvetydigt for at få ændret EU-reglerne, således at rabatkuponer igen kan forbydes i Danmark.

Økonomi- og erhvervsministeren har tilkendegivet, at der fortsat vil arbejdes for, at direktivet ændres, så der bliver tale om minimumslovgivning, hvor det bliver op til hver enkelt medlemsstat at regulere forholdene. Således vil det blive muligt at genindføre de danske forbud mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer.

Læs den vedtagne tekst i sin helhed på Folketingets hjemmeside.