Advokat, Niels Schiersing, analyserer og kommenterer i en artikel bragt i Ugeskrift for Retsvæsen en kendelse af 22. november 2011 fra Østre Landsret. Kendelsen vedrører domstolenes adgang til at prøve spørgsmålet om rette parter i en voldgiftssag i forbindelse med fuldbyrdelse af en afsagt voldgiftskendelse. Niels Schiersing konkluderer i artiklen, at landsrettens præmisser strider mod voldgiftsloven og international teori og praksis på området.

Du kan læse hele artiklen: Om voldgiftslovens § 39, stk. 1, nr. 1, litra a - nogle kommentarer til Østre Landsrets kendelse af 22. november 2010.