Horten var den 6. december vært for møde i Den danske Energiretsforening. Tema for mødet var ”gassen i fremtiden” – og tre eksperter holdt oplæg om tre af tidens meget centrale gasemner: Skifergas, biogas og gaskontrakter i en meget forandret gasverden.

Mere end 50 jurister og advokater fra energibranchen, myndigheder og advokatkontorer deltog og dagen bød på mange gode vinkler og perspektiver fra både eksperter og deltagere.

De emner, der blev drøftet, var blandet andet, om skifergassen er fremtidens svar på at imødekomme behovet for energi og nedbringe CO2-emissionerne. Om denne gastype kan efterforskes, produceres og reguleres på samme måde som den traditionelle.

Derudover blev det drøftet, om biogassen – eventuelt sammen med skifergassen – kan erstatte den naturgas, der langsomt bliver mindre. Og om gassen kan mætte behovet for den omstilling, der skal til på transportområdet.

Som endnu et punkt på agendaen, blev der sat fokus på, hvordan naturgaskontrakterne matcher de store ændringer, der er sket og vil ske på naturgasmarkedet.

Oplægsholderne var:

  • Senior Geophysicist Lene Hjelm Poulsen, Nordsøfonden, om "Skifergas - de tekniske udfordringer".
  • Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen, Naturgas Fyn, om "Biogas – blandt andet til transport – muligheder og barrierer".
  • Advokat og partner Søren Hornbæk Svendsen, Horten, om "Skifergas og biogas - udfordrer de lovgivningen og er der behov for en anden/yderligere regulering? Gaskontrakter i en meget forandret gasverden". 

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner