Som vi nævnte i en nyhed den 13. januar 2012, blev der i starten af året åbnet for muligheden for at indlevere ansøgninger om et af de nye top level-domæner. Et top level-domæne er endelsen i en hjemmesideadresse, f.eks. .dk eller .com. I modsætning til tidligere kan enhver nu ansøge om at få registreret sit eget top level-domæne, f.eks. .bank, .law eller .smart. Første ansøgningsrunde sluttede den 30. maj 2012. Der blev i denne periode indgivet flere end 1.900 ansøgninger.

Blandt ansøgerne er store udenlandske virksomheder som Apple og L'Oréal, men også danske selskaber som FLSmidth, LEGO og Lundbeck har ansøgt om deres vareværke som nyt top level-domæne.

For mange virksomheder er anskaffelsen af et top level-domæne imidlertid unødvendigt og ikke økonomisk attraktivt. Det betyder dog ikke, at disse virksomheder ikke bør interessere sig for udviklingen. Hvis man ikke reagerer, risikerer man for eksempel at se sit varemærke registreret som top level-domæne – af en anden virksomhed.

Det er dog muligt at komme med indsigelser til et ansøgt top level-domæne, før domænet endeligt registreres.

Før et top level-domæne kan registreres, skal det igennem flere faser. En af faserne består i en indledende vurdering. Den vurdering foretages af fem uafhængige udvalg. Disse udvalg er i den forbindelse åbne for bemærkninger.

Fristen for at komme med bemærkninger til udvalgene er 60 dage. En bemærkning kan støttes på fire forskellige kategorier af argumenter. Det væsentligste af disse argumenter består i, at domænet udgør en juridisk krænkelse, f.eks. af et varemærke eller en ophavsretlig beskyttet ordsammensætning.

Det er således muligt at forhindre registreringen af et top level-domæne, hvis en virksomhed vurderer, at et eller flere af de ansøgte nye top level-domæner er i strid med blandt andet virksomhedens varemærke, men der skal handles hurtigt. Enhver virksomhed bør derfor gennemgå listen over ansøgte domæner og overveje, om der bør reageres.

Horten følger udviklingen, og vi vil løbende bringe relevante opdateringer.

Se mere om, hvilken betydning de nye muligheder kan få for dig og din virksomhed, og læs mere om processen i artikel ”Nye muligheder for at registrere sit varemærke som top level-domæne” som er bragt i Horten Corporate Newsletter 04/2010.