Energistyrelsen har udsendt bekendtgørelse om selvevaluering (bekendtgørelse af 27. februar 2012 om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning).

Bekendtgørelsens pålægger varmeforsyningsvirksomheder senest den 1. december 2012 at foretage en selvevaluering af, om virksomheden overholder varmeforsyningslovens kapitel 4 om priser, og 4b om overdragelse af virksomhed, udskillelse af aktiviteter og forbrugerindflydelse.

Selvevalueringen vedrører som udgangspunkt regnskabsårene 2009 til 2011. Evalueringen sker ved udfyldelse af de bilag, som Energistyrelsen har vedlagt den nye bekendtgørelse samt en revisorberetning, som ligeledes er beskrevet i bekendtgørelsens bilag. Revisionsberetningen skal afgives af en revisor, som ikke udfører andre opgaver for virksomheden, og som er uddannet i varmeforsyningslovens prisregler mv.

kontakt

Line Markert

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat

René Frisdahl Jensen

Specialistadvokat