Horten har i 2010 udarbejdet et notat for Københavns Kommune om kommunens muligheder for at lade grundejerne betale for vejbelysning på de private fællesveje.

Vejdirektoratet er efterfølgende blevet bekendt med notatet og ønsker nu til orientering og med Københavns Kommunes samtykke at sende notatet til de af landets kommuner, der retter henvendelse.

Reglerne om vejbelysning på private fællesveje fremgår af privatvejsloven, der er blevet ændret siden 2010.

Alligevel kan notatet stadig have interesse. Det beskriver nemlig på en detaljeret måde de generelle spørgsmål, der opstår, når en forvaltningsmyndighed ønsker at ændre en løbende begunstigende forvaltningsafgørelse eller opsige et løbende aftaleforhold.

Horten offentliggør nu med samtykke fra Københavns Kommune notatet på sin hjemmeside til orientering for andre kommuner mv.

Notatet vedrører en konkret forespørgsel. Selvom det også behandler generelle problemstillinger, må der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor en myndighed ønsker at ophøre med at afholde udgifter til belysning af private fællesveje.